Skip to main content

Søking : spørsmålsformulering og kilder til oppsummert forskning

Søker du svar på et klinisk spørsmål? Begynn med en presis spørsmålsformulering, og let så etter oppsummert forskning først, i kilder høyt oppe i Kunnskapspyramiden.

Nyttige lenker

  

Finn søkeord: MeSH på norsk og engelsk

Sjekklister for kritisk vurdering av forskningslitteratur

FHIs temaside om oppsummert forskning for helse- og velferdstjenesten

For flere ressuser se Veiledninger og tips

Spørsmålsformulering

Et godt formulert og presist spørsmål er et bra utgangspunkt for et vellykket litteratursøk, og ved utvelgelse av litteratur. Kunnskapsbasertpraksis.no forklarer bruk av PICO som verktøy for å stille fokuserte spørsmål.

P - Patient, problem, population

I - Intervention (eventuelt Exposure)

C - Comparator/comparison

O - Outcome

Noen alternativer til PICO:

PICo (Population/Problem, Interest, Context), SPICE, SPIDER.

Se Murdoch University sin guide for oversikt og eksempler.

Søketeknikker

Kombinere søk

AND

OR

NOT

 
Referanseguide for søketeknikker

Viser emneordsøk, eksplodering, tekstordsøk, scope note og kombinering av søkelinjer i Embase, Medline, Cochrane, Cinahl og APA PsycInfo.

Kliniske oppslagsverk

Kunnskapsbaserte retningslinjer/fagprosedyrer

Systematiske oversikter

For flere databaser se fanen Databaser.

Smilende dame
Designed by Freepik

Vi minner om at vi holder faste kurs i litteratursøk. Er dere en gruppe eller avdeling som vil bestille kurs? Kontakt oss.