Skip to Main Content

Søking : spørsmålsformulering og kilder til oppsummert forskning

Søker du svar på et klinisk spørsmål? Begynn med en presis spørsmålsformulering, og let så etter oppsummert forskning først, i kilder høyt oppe i Kunnskapspyramiden.

Nyttige lenker

  

Finn søkeord: MeSH på norsk og engelsk, NLM MeSH-database.

Sjekklister for kritisk vurdering av forskningslitteratur.

FHIs temaside om oppsummert forskning for helse- og velferdstjenesten.

For flere ressuser se Veiledninger og tips.

Spørsmålsformulering

Et godt formulert og presist spørsmål er et bra utgangspunkt for et vellykket litteratursøk, og ved utvelgelse av litteratur. Kunnskapsbasertpraksis.no forklarer bruk av PICO som verktøy for å stille fokuserte spørsmål.

P - Patient, problem, population

I - Intervention (eventuelt Exposure)

C - Comparator/comparison

O - Outcome

Noen alternativer til PICO:

PICo (Population/Problem, Interest, Context), SPICE, SPIDER.

Se Murdoch University sin guide for oversikt og eksempler.

Søketeknikker

Kombinere søk

AND

OR

NOT

Bruk av paracetamol ved feber

paracetamol AND fever

Paracetamol kalles også acetaminophen.

paracetamol OR acetaminophen

Vær obs på å gruppere søketermer når du kombinerer AND og OR i samme søk. Grupper termer som betyr det samme, som paracetamol OR acetaminophen. Du kan bruke parenteser eller forskjellige søkefelt.

(paracetamol OR acetaminophen) AND fever

Ved bruk av søkefelt, skjermdump fra CINAHL:

NB! Hvis vi dropper parentesene får vi et helt annet resultat, med mange paracetamol-treff som ikke nevner feber. (Databasen gjør da AND-koblingen før OR-koblingen):

paracetamol OR acetaminophen AND fever


Frasesøk: Bruk anførselstegn

Vil du ha treff hvor flere ord står i en bestemt rekkefølge? Noen databaser behandler mellomrom mellom søkeord på samme måte som AND (eating disorders => eating AND disorders). Bruk da anførselstegn for å søke flere ord sammen som frase. Eksempel: "eating disorders", "early mobilization", "quality of life". Flere muligheter: Se nærhetsoperatorer.

Trunkering - utvidelse av søkeord

Stjerne (*) kan brukes når du vil ha treff på et ord med ulike endinger. Skriv begynnelsen av ordet og legg til *. Eksempel: vaccin* gir treff på vaccine, vaccines, vaccination, vaccinated. Flere muligheter: Se ordvariasjoner.

Referanseguide for søketeknikker

Viser emneordsøkeksploderingtekstordsøkscope note og kombinering av søkelinjer i Embase, Medline, Cochrane, Cinahl og APA PsycInfo.

Kliniske oppslagsverk

Kunnskapsbaserte retningslinjer/fagprosedyrer

Systematiske oversikter

For flere databaser se vår Databaseoversikt.

Emneord

Hva er emneord, og hvorfor er det lurt å bruke i søk?

Kontrollerte emneord brukes til å beskrive innholdet i dokumentene i mange av de store databasene. Dette kan være til stor hjelp når vi søker etter litteratur, spesielt hvis begrepet man søker etter har mange forskjellige termer.

Emneordlisten i databasen kan hjelpe oss å finne synonymer eller alternative termer (se Scope Note). Hvis du skal lage et uttømmende søk er det lurt å sjekke scope note i flere emneordlister.

Mer informasjon:

Vi minner om at vi holder faste kurs i litteratursøk. Er dere en gruppe eller avdeling som vil bestille kurs? Kontakt oss.