Skip to Main Content

Hvordan publisere med open access og samtidig unngå røvertidsskrifter

Open access (OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. Dette oppnås enten ved at forskningsresultater publiseres i OA-tidsskrifter, som gir fri bruksrett for alle, eller ved at forskningsarbeider lastes opp og gjøres tilgjengelig i åpne publiseringsarkiv. På norsk bruker vi åpen tilgang. Det skal ofte betales et APC (Article Processing Charge) av forfatterne for å kunne publisere artikler med åpen tilgang. På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan finne OA-tidsskrifter, publisere med åpen tilgang i andre typer tidsskrifter, unngå røvertidsskrifter og informasjon om norsk, nasjonalt regelverk vedrørende åpen tilgang. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller forslag til andre opplysninger enn det du finner her, kontakt oss på e-post ub-sus@uis.no.

Røvertidsskrifter

Det er dessverre slik at mange forskere jevnlig får henvendelser fra useriøse tidsskrifter (Predatory journals). Slike tidsskrifter har blitt et økende problem innenfor akademisk publisering når publiseringsmodellene gikk fra abonnementsbetaling til at forskerne må betale for å publisere med åpen tilgang. 

Hva kjennetegner typisk et røvertidsskrift?

 • Åpen tilgang med APC (mange seriøse tidsskrifter deler samme karakteristikk)
 • Pågående, oppsøkende e-post med smigrende språk
 • E-poster og hjemmesider har dårlig formulert språk og stavefeil
 • Ukjent for deg og alle du snakker med
 • Lover rask publisering - ingen reell fagfellevurdering, vanskelig å finne fagfelleprosessen beskrevet
 • Ikke medlem av COPE (Committee on Publication Ethics), OASPA eller andre organisasjoner med medlemmer som er seriøse utgivere
 • Ikke listet i doaj.org
 • Flere av røverforlagene publiserer veldig mange titler
 • Samme etableringsår på mange av tidsskriftene
 • Nevner ikke noe om opphavsrettslisens for forfatter
 • Impact factor som ikke kan verifiseres i Journal Citation Report

For å unngå dette, så må man sjekke tidsskrifter man ikke kjenner til. Det kan man gjøre i NSD's register over vitenskapelige publiseringskanaler (se etter tidsskrifter på Nivå 1 eller Nivå 2, da er de gode nok), i DOAJ - Directory of Open Access Journals, og man kan slå opp i Beall's List.

Beall's list

Beall's list of potential predatory journals and publishers

Her kan du slå opp tidsskrifter du mistenker er litt suspekte. Dette er lister over røvertidsskrifter, røverkonferanser, røverforleggere og potensielle av det samme. Listen blir oppdatert og fører en endringslogg. Inneholder også et Journal Evaluation Tool og andre nyttige artikler og verktøy.

Les mer: gode tips

Røvertidsskrifter

- Nyttig artikkel på forskning.no: Ti tips for å unngå røvertidsskriftene

- World Association of Medical Editors (WAME) har Christine Laine og Margaret A. Winker i 2017 skrevet artikkelen Identifying Predatory or Pseudo-Journals med henvisninger til gode verktøy hvor de blant annet viser til Think. Check. Submit. 

Think. Check. Submit er et websted lansert av flere akademiske organisasjoner og forleggere, med eksempelvis en sjekkliste med spørsmål man bør stille seg selv om ukjente tidsskrifter.

Røverkonferanser

Se bl.a. Dr. Dreiers metode skrevet av Are Brean i Tidsskrift for Den norske legeforening i november 2017.

Betale for publisering?

Publisere open access gratis via lisensavtaler 

Biblioteket abonnerer på noen nasjonale lisensavtaler for adgang til fulltekst av tidsskrifter hvor publiseringsavgift (APC) for open access-publisering i en rekke tidsskrifttitler er inkludert. Informasjon om disse avtalene finner du på openaccess.no. NB: SUS er ikke med på alle avtalene som er listet, kun Wiley, SpringerNature, Taylor & Francis, Sage og Frontiers. Mange av universitetene og høyskolene i Norge er med på flere av avtalene, så hvis du har en tilknytning til en annen institusjon i tillegg til SUS, så kan du med fordel sjekke hvilke avtaler de med på. UiS er eksempelvis med på Elsevier-avtalen.

NB: Per 26.08.2021 er gratiskvoten for åpen publisering hos Taylor & Francis oppbrukt. Kvoten blir økt fra og med neste år, men i mellomtiden må det altså betales APC for åpen publisering i de ellers inkluderte tidsskriftene fra T&F. Videre er kvoten for Springer pr. 26.08.2021 nesten brukt opp. 

Nivå X

NSD har innført nivå X for 13 tidsskrifter i det nasjonale registeret for poenggivende tidsskrifter. Disse tidsskriftene har ligget som godkjente, poenggivende tidsskrifter i kanalregisteret før, men har nå blitt satt på en egen liste med nivå X, da forskermiljøet har uttrykt bekymring for kvaliteten. Tidsskriftene skal forbli på sitt nåværende nivå eller flyttes til nivå 0 etter en periode med vurdering. Beslutningen vil ikke ha tilbakevirkende kraft. De 13 tidsskriftene er listet her, det er to medisinske tidsskrifter på listen: International Journal of Endocrinology and Metabolism (IJEM) og World Journal of Clinical Cases. Mer forklaring på nivå X kan finnes på denne siden med informasjon om registeret. 

Nasjonale retningslinjer og Plan S

"Hovedargumentet for Open Access er at resultater fra offentlig finansiert forskning bør være allment tilgjengelig. Mesteparten av dagens forskningslitteratur publiseres i abonnementsbaserte tidsskrifter, som gjør at tilgangen begrenses av betalingsbarrierer. Det er i dag bred enighet om at Open Access vil kunne bidra til å effektivisere forskningen, og samtidig stimulere kunnskapsøkonomien ved å gi flere brukergrupper tilgang til kvalitetssikret vitenskapelig litteratur" (utdrag fra Open Access.no).

Norge har også undertegnet Plan S på europeisk nivå. Plan S forplikter Norge til å stille krav om å publisere alle artikler finansiert av norske, offentlige finanser som åpen tilgang innen bestemte datoer. Forskningsrådet vil stille krav om dette f.o.m utlysninger 2021. Man kan sjekke tidsskrifter som publiserer open access i samsvar med Plan S i Journal Checker Tool.

Se mer om retningslinjene og kravene her  https://www.openaccess.no/retningslinjer-for-apen-tilgang.html.

Arkivere i åpne forskningsarkiver

Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet, uavhengig av publiseringskanal og uavhengig av når det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelig på tidsskriftet. Artikler fra prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal gjøres tilgjengelig i åpne arkiv med følgende frister: 6 måneder etter publisering for tidsskrift innenfor medisin, helse, matematikk, naturvitenskap og teknologi og 12 måneder for tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Dette gjelder alle artikler, også de som blir publisert som open access artikler.

SUS har ikke eget arkiv, men publiserer du med tilknytning også til et universitet, så har de egne arkiver, hvor du skal deponere en versjon. Openaccess.no har god informasjon om dette, hvor PubMed Central (PMC) også blir foreslått som et arkiv du kan egenarkivere artikkelen din, hvis du ikke har tilknytning til andre arkiver. UiS har Brage og UiB har BORA.

Ulike open access lisenser

Det finnes fire ulike hovedgrupper av lisenser når man vil publisere åpen tilgang:

 • Grønn: Du kan legge ut artikler og andre publikasjoner på egen nettside eller i et åpent vitenarkiv etter publisering i et tidsskrift, avhengig av kontraktens bestemmelser
 • Gull: Tidsskrift som er helt åpent, krever publiseringsavgift (article processing charge, forkortet APC), artikkel umiddelbart tilgjengelig for alle ved publisering
 • Hybrid: Tidsskrift som krever abonnement, men som tilbyr frikjøp av enkelte artikler, dvs. at du betaler en publiseringsavgift (APC) for å gjøre artikler åpent tilgjengelige
 • Diamant: Tidsskrift helt åpent uten å kreve APC

De fleste som publiserer med åpen tilgang forholder seg til Creative Commons-lisensene. Det finnes forskjellige typer CC-lisenser. Les mer her om de ulike CC-lisensene her: https://www.openaccess.no/lisensar/

Informasjonsvideo

Forlaget Wiley har laget en kort, informativ video om åpen tilgang som publiseringsmodell her. Det finnes mange andre informasjonsvideoer på internettet også, bl.a på youtube.com.

undefined

Finne OA tidsskrifter

Det er flere registre man kan bruke for å finne tidsskrifter med åpen tilgang. Har man et bestemt tidsskrift i tanken, kan det raskeste være å gå direkte til tidsskriftets hjemmeside og se hvilke lisenser man kan publisere under. 

Her er tre søkemuligheter i de neste boksene under her.

NSDs kanalregister

Norsk senter for forskningsdata (NSD) vedlikeholder det norske registeret over vitenskapelige publikasjonskanaler. Registeret inneholder tidsskrifter, forleggere og utgivere som er vurdert som vitenskapelige på en slik måte at publisering i disse vil gi poeng i rapporteringen til Norsk vitenskapsindeks (NVI). I avansert søk kan du bl.a. søke etter tidsskrifter med åpen tilgang.

DOAJ

Uavhengig sammenslutning som produserer informasjon om hvilke tidsskrifter som publiserer med åpen tilgang. Søk på tittel f.eks. 

SHERPA Romeo

undefined

Informasjon om ulike typer åpen tilgang lisenser i alle registrerte tidsskrifter. Du kan slå opp et tidsskrift og få en oversikt over hvilke åpen tilgang-lisenser tidsskriftet tillater publisering under, og om de tar betalt for det - men ikke hva det koster, da må du på tidsskriftets hjemmeside for å se.

Kontakt oss

Kontakt oss på ub-sus@uis.no hvis du vil ha mer informasjon.

undefined

Les mer: gode tips