Skip to Main Content

Lenker til ressurser om koronavirus

Tips fra biblioteket - Rapid Reviews

Cochrane COVID Review Bank har både rapid reviews og alminnelige reviews, medio juli er det 52 reviews, noen under arbeid. 

Folkehelseinstituttet har laget flere rapid reviews, bla. COVID-19 and risk factors for severe disease – a rapid review, siste oppdatering er fra mai. Andre rapid reviews kan finnes på publikasjonslisten på den engelske delen.

I LitCovid, Pubmeds dedikerte COVID-19 database, kan man søke på "rapid review" og bla igjennom listen. Man kan legge til spesifikke søketermer for å avgrense emnet. 

National Collaborating Centre for Methods and Tool i Canada har laget en database over publiserte og in progress rapid reviews, databasen er nederst på siden.

NICE har laget rapid evidence summaries.

MIT Press har nylig etablert et open access tidsskrift som spesifikt skal inneholde rapid reviews. Tidsskriftet Rapid Reviews COVID-19 har ennå ikke publisert noen artikler, og de er interessert i å få kontakt med forskere som ønsker å publisere.

Presentasjon fra biblioteket på fredagsmøte 29. mai om kilder til forskning om COVID-19 finner du her:

Kliniske forsøk

EU Clinical Trials Register
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=COVID-19

Clinicaltrials.gov
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=COVID-19
 

WHO ICTRP - https://www.who.int/ictrp/en/
ICTRP Search Portal virker ikke for eksterne p.t. pga kapasitetsproblemer – dedikert CSV-fil legges ut på ICTRPs hjemmeside og man kan abonnere på e-post med ukentlige oppdateringer

Bibliotek og andre ressurser

Helsebibliotekets temaside om koronavirus. Med lenker til ressurser gruppert etter type (retningslinjer, oppslagsverk, opplæring, statistikk osv.)

LitCovid fra NIH, oppdatert forskningslitteraturportal fra PubMed's organisasjon

Folkehelseinstituttet: Levende kart over covid-19-forskning

COVID-19 Evidence Reviews - Kunnskapsoppsummeringer om COVID-19 samlet inn fra kilder som LitCovid, WHO COVID database, Cochrane m.fl., valgt ut av amerikanske VA Evidence Synthesis Program. 

2019 Novel Coronavirus Research Compendium (NCRC) fra John Hopkins, Bloomberg School of Public Health. En kvalitetskontrollert samling på 80+ artikler (pr. 14.5) utvalgt av 40 eksperter.

COVID-evidence - database over studier om COVID-19-intervensjoner. (Et non-profit-initiativ fra University of Basel m.fl.)

Epistemonikos, søkeportal spesialisert mot oppsummert forskning generelt for medisin, har egen blogg og plattform for COVID-19

COVID-19 information and updates - en portal for helsepersonell og forskere. Fra EBSCO. Her finner du lenker til blant annet: kart og datavisualiseringer, retningslinjer fra myndigheter og organisasjoner, nylig publiserte COVID-19-artikler i forskjellige medisinske tidsskrifter.

Accucoms, som jobber med salg og markedsføring for en rekke utgivere, har også laget en liste over gratisressurser.

Livivo - ZB Med Search Portal for Life Sciences - automatisk søk på artikler om COVID-19/SARS-CoV-2, inkludert pre-print-artikler fra bioRxiv og medRxiv.

Koronavirus ekspertsøk fra Ovid

Søk etter litteratur om koronaviruset

Ovid har utviklet en søkeboks som enkelt lar deg søke i Ovid Medline og Journals@Ovid etter litteratur om koronaviruset. La søkeboksen stå tom og klikk på forstørrelsesglasset for å utføre et generelt ekspertsøk på COVID-19. Alternativt kan du først skrive inn et søkeord (f.eks. europe) for å ta dette med i søket.

Preprint-arkiver

Preprint-arkiver er for rask tilgjengeliggjøring av forskning, før den er fagfellevurdert. Preprint-arkivenes rolle innen medisin er nærmere omtalt f.eks. i Johansson et al, 2018, PLOS Medicine: "Preprints—manuscripts posted openly online prior to peer review—offer an opportunity to accelerate the dissemination of scientific findings to support responses to infectious disease outbreaks." 

De to største innen medisin og biologi er medRxiv -  The preprint server for health sciences og bioRxiv - The preprint server for biology. De har laget en egen samling om korona-relaterte preprints her: 

COVID-19 SARS-CoV-2 preprints from medRxiv and bioRxiv 

Et annet preprint-arkiv er SSRN, nå en tjeneste hos Elsevier, her er lenke til SSRN's samling av korona-forskning. I SSRN er også noen artikler med som er akseptert i tidsskrifter publisert av Elsevier.

Vær oppmerksom på at også preprints kan bli tilbaketrukket. medRXiv informerer: "Authors may request to have their manuscript marked as “Withdrawn” if they no longer stand by their findings/conclusions or acknowledge fundamental errors in the manuscript." (https://www.medrxiv.org/submit-a-manuscript)

undefined

Webinar fra Wiley og Cochrane

Webinar fra Wiley og Cochrane: Science Talks | with Cochrane: Understanding Health Evidence - A COVID-19 Case Study

Tidligere tips

Ønsker du et dagsferskt oversiktsbilde kan du sjekke ut Scitrus: Coronavirus Pandemic. Scitrus er en AI-basert nyhetsfeed som gir deg tidsskriftsartikler (både publisert og preprint/grå litteratur), nyhetsartikler og tweeter om koronavirus. Husk å være kritisk til kildene! (Hvis du ikke kommer inn via SUS-PC, prøv mobil eller annen PC.)