Skip to main content

Oversikt over databaser

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi har tilgang til mange ulike databaser. En del baser inneholder enkeltstudier (primærstudier) og andre baser inneholder litteratur som vurderer enkeltstudier og sammenstiller dem (sekundærlitteratur).

Valg av base avhenger av hva slags informasjon du er ute etter og i hvilken sammenheng du skal bruke informasjonen. Kontakt oss for råd.

A-Z oversikt