Skip to main content

Oversikt

Registrering i CRIStin


 

Du registrerer selv dine vitenskapelige monografier, tidsskriftartikler og bokartikler i CRIStin. Det er enkel opplasting av filen til UiS-arkivet BRAGE.

 uis.no/bibliotek/publisering/cristin finner du all informasjon du trenger om registering i Cristin.  

Åpen publisering

Open Access forklart

Sjekkliste ved publisering

Å dele forskningsresultater med resten av verden er nøkkelen til å fremme egen forskning. Hvordan kan du være sikker på at du kan stole på tidsskriftet? 

Er tidsskriftet og utgiveren anerkjent? Er det rett tidsskrift for din forskning? 

Du kan publisere dersom du svarer JA på alle spørsmålene på denne sjekklista