Skip to main content

Om forskning

Hvordan finne oppdatert forskning?

Ny og oppdatert forskning kan ofte publiseres som en vitenskapelig artikkel i vitenskapelige tidsskrift

Artiklene vurderes og kvalitetssikres av 
andre forskere (= fagfellevurdert eller peer reviewed)

Biblioteket har digital tilgang til tusenvis av vitenskapelige tidsskift.

Artiklene i tidskriftene finner du i Oria eller gjennom søk i ulike databaser, avhengig av fagområde.

Finn linker til databaser og mer informasjon på de ulike fanene øverst på disse fagsidene.

Søk etter bøker og artikler mm i bibliotekets database

Om fagsidene

Gode kilder er avgjørende for et godt resultat - enten du lærer deg nytt fagstoff, skal skrive en oppgave eller jobber som forsker. 

Disse fagsidene inneholder lenker til vitenskapelig informasjon og andre relevante kilder for forskning og studier i sosialt arbeid og barnevern.

Kontaktbibliotekar sosialfag

Tone Hafnor

tone.hafnor @uis.no

Hei! Jeg er kontaktbibliotekar for sosialfag. Det vil si at jeg hjelper studenter og ansatte med søk og referansehåndtering. Jeg holder kurs og workshops i informasjonssøk, kildebruk, Zotero med mer. Og jeg kjøper inn bøker, tidsskrift og sørger for tilgang til fagstoff på nett. Ta gjerne kontakt med meg om det er noe du lurer på!

 

Innkjøpsforslag? Send meg en epost, eller fyll ut dette skjemaet.