Skip to main content

EIKON - Datastream

Thomson Reuters Eikon gir enkel tilgang til nyheter, data, og analyser innen finansmarkedet.  

Hver enkelt bruker må laste ned programmet.
Link til nedlastning: http://eikon.thomsonreuters.com/index.html
Se
filen nedenfor for å komme igang.
OBS: 3 samtidige brukere

 

PROFF FORVALT

OBS: 3 samtidige brukere.

http://www.forvalt.no/

Brukernavn og passord oppgis ved henvendelse i Universitetsbibliotekets skranke, Ullandhaug.