Skip to Main Content

Sykepleie

Medisin

Medline(Ebsco), Medline(Ovid) og PubMed

Du kan søke i Medline via tre ulike grensesnitt:

Ebsco: Samme grensesnitt som bl.a Cinahl og Academic Search Premier. Du kan søke i flere Ebscobaser samtidig

Ovid: Medline er tilgjengelig fra leverandøren Ovid via Helsebiblioteket.no. Merk at du har tilgang til færre fulltekstartikler her enn via Ebsco

PubMed: PubMed er fritt tilgjengelig via google eller andre søkemotorer. Innholdet er det samme som i Medline. For å få tilgang til artikler må du være logget på UiS sitt nettverk.

Kunnskapsoversikter/systematiske oversiktsartikler

Flerfaglige baser

     Idunn.no

     Tidsskrifter fra Universitetsforlaget

Norske artikler

Alfabetisk databaseliste

Helsebiblioteket og Omsorgsbiblioteket

           Forsknings- og utviklingsarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester

Oppslagsver, fagprosedyrer og retningslinger