Skip to Main Content

 

Velkommen til Universitetsbibliotekets fagsider

Fagsidene inneholder spisset informasjon mot studenter og ansatte.

 

Hva er fagsider

På fagsidene finner du:

  • Kontaktinformasjon til fagansvarlig på ditt fagområde
  • Nyttige databaser og nettressurser
  • Relevante kurs og informasjon om individuell veiledning
  • Hjelp til oppgaveskriving

Oversikt over fagsider

Universitetsbibliotekets hjemmeside