Skip to Main Content

Nettkurs og veiledninger

PhD on track er et nyttig nettsted for stipentiater og andre forskere, med en egen bolk om  publisering.

Søk og skriv er et nettkurs for studenter og forskere, med gode tips om bl.a. skriving og om kildebruk og referanser.

ORCID

Har du som forsker blitt spurt om å oppgi ORCID? Hva er ORCID og hvorfor er det viktig? Her kan du lese mer.

EndNote

Åpen publisering

Bibliotekets informasjonsside om Open access inneholder det meste du trenger å vite om åpen publisering.
 

​Nyttig nettsted om åpen tilgang til forskning og åpen publisering.

Bibliometri

H-indeks. impact factor, Cristin-poeng. Hva er dette og hva kan det brukes til?

På bibliotekets informasjonsside om bibliometri kan du lese mer.

Hvor skal jeg publisere? Valg av tidsskrift

Det er mange ting å tenke på når man skal publisere, uansett om det er første gang eller om du har publisert før:

Velg rett tidsskrift 

Kvalitetssikring av open access-tidsskrifter 
 

NSDs register over vitenskaplige publiseringskanaler gir informasjon om nivå på godkjente tidsskrifter, serier og forlag. Det gis også informasjon om UNIT-avtaler og om åpen tilgang.

DOAJ Directory of open access journals. Dersom et tidsskrift er registrert her er det som ofteste seriøst, men dette kan ikke garanteres, og bør derfor sjekkes mot NSD. 

Nettsiden ThinkCheckSubmit inneholder nyttig informasjon om hva man bør undersøkes dersom man vurderer å publisere i et ukjent tidsskrift. Er tidsskriftet og utgiveren anerkjent? Er det rett tidsskrift for din forskning? Du kan publisere dersom du svarer JA på alle spørsmålene på denne sjekklista

 

 

cOAlition S har utviklet et online verktøy, Journal Checker Tool, hvor forskere enkelt kan få informasjon om et tidsskrift er en godkjent rute til publisering i henhold til Plan S-kravene. 

 

 

Sherpa/RoMEO-basen samler informasjon om forlag og tidsskrifter og deres policy for egenarkivering. RoMEO-basen er en viktig ressurs for å avgjøre om et tidsskrift tillater at forskere egenarkiver sine publikasjoner (Grønn OA), og hvilke bestemmelser for embargotid som gjelder for det aktuelle tidsskriftet.

Kildebruk og referanser

Kildekompasset er en nettressurs for studenter og forskere med informasjon om sitering, referansestiler og kildekritikk.

Informasjon om EndNote og Zotero.

 

 

Norsk APA.

Her finner du Norsk APA-manual, standarden for APA-stilen i Norge.Det er også utarbeidet EndNote-stiler i samsvar med den nye standarden, på både bokmål og nynorsk. 

Forskningsdata

Universitetsbiblioteket kan gi råd og veiledning om lagring og tilgjengeliggjøring av forskningsdata og utforming av datahåndteringsplaner. Her finner du mer informasjon.