Skip to Main Content

Lån en bibliotekar

Skal du i gang med et nytt forskningsprosjekt? Lurer du på hvor du skal starte å søke? Får du altfor få eller kanskje altfor mange treff? Du kan faget ditt - og bibliotekarer er eksperter på søking og gjenfinning av litteratur. Ta kontakt, vi hjelper deg gjerne.

Søketips

Søk og skriv er en nettressurs for studenter og forskere, med gode tips om bl.a. søketeknikk

PhD on track er et nyttig nettsted for stipentiater og andre forskere, med egen bolk om søking.

Ordbøker

Synonymer og gode søkeord på engelsk, norsk og andre språk, kan du finne i Ordnett

Disse sidene oppdateres ikke lenger

Bibliotekets fagside er flyttet.

Besøk vår nye fagside for å finne oppdatert informasjon: https://www.uis.no/nb/bibliotek/am

Hvor skal jeg søke?

Vi anbefaler at du starter med å søke i vår bibliotekbase, Oria - bruk søkeboksen nedenfor. For å få oversikt over hva som finnes av forskning innen et spesifikt område, må du i tillegg søke i internasjonale databaser.

I Oria finner du bøker og annet trykt materiale, e-bøker, artikler i e-tidsskrift m.m., hos oss og fra andre universitet-, høgskole- og fagbiblioteker i Norge.

Databasene finner du i også i Oria. I menyen til høyre kan du velge baser innen Arkeologi og konservering eller et annet fagområde.

Du kan også bruke fanebladet Databaser over for å få en oversikt over hvilke baser du som ansatt på UiS har tilgang til. Til høyre på denne siden finner du en kortliste over de viktigste tverrfaglige basene. 

Kontakt oss dersom du trenger hjelp, i skranken, pr e-post, eller bruk dette skjemaet.

Søk etter bøker og artikler

E-bøker

Hvordan finne og få tilgang til e-bøker

Biblioteket kjøper mange e-bøker som kan søkes opp i Oria. Bruk søkefeltet over. En del åpne e-bøker er også tilgjengelige fra Oria.   

Mer om tilgang til e-bøker kan du lese her.

Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt 

Nasjonalbibliotekets gir alle som bor i Norge tilgang til tusenvis av norske e-bøker. Bøkene er søkbare via Oria. På Nasjonalbibliotekets nettsider kan man også søke i bøker i fulltekst. Bøker som er "falt i det fri" er åpne for utskrift og nedlasting. Ansatte på UiS kan få tilgang til bøker som er underlagt opphavsrett dersom bruken kan knyttes til forskningsarbeid. Dette krever pålogging med Feide.

Emnesøk med varsling

Abonnere på spesifikke emnesøk i tidsskrifter

Du kan sette opp varslinger og få e-post når det blir publisert nye artikler innenfor ditt fagfelt.

Bruk veiledningen (pdf) nedenfor til å sette opp varslinger i de tre største tidsskriftbasene våre: Scopus, Science Direct og Academic Search Premium.

Første gang du skal sette opp varsling må du opprette en bruker med brukernavn (e-postadresse) og passord.

Kontakt biblioteket om du trenger hjelp.

Viktige tverrfaglige databaser

 

 

 

Nordiske bibliotekbaser

Vitenskaplige fulltekstarkiv