Skip to Main Content

Nyttig nettside

Nettside med oppdatert informasjon om åpen forskning.

Forskningsrådets infoside om åpen forskning.

UiS Brage

UiS Brage er universitetets vitenskapelige arkiv. Her registreres masteroppgaver, doktoravhandlinger og vitenskapelige artikler av ansatte på UiS. Arkivet er åpent tilgjengelig.

Arkeologisk museum registrerer oppdragsrapporter i Brage. I tillegg blir artiklar som er lastet opp i Cristin automatisk overført til Brage. Noen eldre AmS-Varia og AmS-Skrifter ligger også her. 

En del forlag tillater kun tilgjengeliggjøring av postprint, dvs. den siste utgaven av en artikkel som ble sendt til forlaget før publisering. Dersom du skal gjøre en artikkel tilgjengelig i UiS Brage kan det være en fordel å ta vare på denne utgaven, i tilfelle det er den vi har tillatelse til å legge ut. Ved tidsskriftartikler styrer tidsskriftet lisensen.

Ta kontakt med biblioteket dersom du har spørsmål om publisering i UiS Brage.

Retningslinjer for åpen publisering

Plan S

Plan S ble lansert høsten 2018. Målet er at all forskning som finansieres av organisasjonene som deltar, skal gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig. Norges forskningsråd er tilsluttet den internasjonale koalisjonen, cOAlition S, som står bak Plan S. I Norge er det Forskningsrådet som arbeider med prinsippene for og implementeringen av Plan S. Les mer om Plan S her

Åpen publisering

 

På UiS sine hjemmesider kan du lese mer om Open Access:

Åpne vitenarkiv

Definisjon
Et åpent vitenarkiv er et arkiv på Internett der en kan legge ut sine egne publikasjoner fritt tilgjengelig for allmennheten. En beholder selv alle rettigheter, men går samtidig med på at publikasjonen kan leses, skrives ut, siteres, spres videre og ellers fritt benyttes uten vederlag. Mange utdannings- og forskningsinstitusjoner har i dag egne åpne vitenarkiver, som ofte kalles institusjonelle arkiv. Alt som legges inn i åpne vitenarkiv i Norge blir i dag samlet i Nora.

Nytt nasjonalt vitenarkiv 
Kunnskapsdepartementet har bestemt at det skal opprettes et nytt, nasjonalt vitenarkiv i Norge. Les mer om Nytt vitenarkiv her.

Internasjonale åpne vitenarkiv
Det finnes tusenvis åpne vitenarkiv over hele verden - The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) er et forsøk på å holde oversikten. I denne basen kan du søke etter arkiver i enkelte land og på forskjellige språk, eller avgrense på emne.

Åpen vitenskap

Open science på UiS

Her finner du bl.a. informasjon om arbeidet med datahåndteringsplaner og dataarkiv.