Skip to main content

Nyttig nettside

Nettside med oppdatert informasjon om åpen publisering og åpen vitensskap.

Forskningsrådets infoside om åpen forskning.

UiS Brage

UiS Brage er universitetets vitenskapelige arkiv. Her registreres masteroppgaver, doktoravhandlinger og vitenskapelige artikler fra UiS. Arkivet er åpent tilgjengelig.

Arkeologisk museum registrerer AmS-Varia, AmS-Skrifter og oppdragsrapporter i UiS Brage. I tillegg blir alt som er registrert i Cristin automatisk overført.

Dersom du skal gjøre noe tilgjengelig må du undertegne en generell avtale. [PDF] Denne kan du levere/sende til biblioteket ved Arkeologisk museum.

En del forlag tillater kun tilgjengeliggjøring av postprint, dvs. den siste utgaven av en artikkel som ble sendt til forlaget før publisering. Dersom du skal gjøre en artikkel tilgjengelig i UiS Brage kan det være en fordel å ta vare på denne utgaven, i tilfelle det er den vi har tillatelse til å legge ut. Ved tidsskriftartikler styrer tidsskriftet lisensen.

Ta kontakt med biblioteket dersom du har spørsmål om publisering i UiS Brage.

Retningslinjer for åpen publisering

Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Regjeringen fastsatte 22. august 2017 nasjonale retningslinjer for åpen publisering. Regjeringens mål er at alle norske vitenskapelige artikler, finansiert av offentlige midler, skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Plan S

Norges Forskningsråd har i samarbeid med forskningsrådene i en rekke europeiske land, EU-kommisjonen og det europeiske forskningsrådet (ERC) kommet fram til nye, skjerpede krav til åpen publisering. Det stilles krav om full åpenhet allerede fra januar 2020 for utgivelser fra prosjekter som er finansiert av offentlige midler. Les mer om Plan S her

Åpen publisering

 

På UiS sine hjemmesider kan du lese mer om Open Access:

Åpne vitenarkiv

Definisjon
Et åpent vitenarkiv er et arkiv på Internett der en kan legge ut sine egne publikasjoner fritt tilgjengelig for allmennheten. En beholder selv alle rettigheter, men går samtidig med på at publikasjonen kan leses, skrives ut, siteres, spres videre og ellers fritt benyttes uten vederlag. Mange utdannings- og forskningsinstitusjoner har i dag egne åpne vitenarkiver, som ofte kalles institusjonelle arkiv.

Norske åpne vitenarkiv
Alt som legges inn i åpne vitenarkiv i Norge blir samlet i Nora og kan søkes fram der.

Internasjonale åpne vitenarkiv
Det finnes tusenvis åpne vitenarkiv over hele verden - The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) er et forsøk på å holde oversikten. I denne basen kan du søke etter arkiver i enkelte land og på forskjellige språk, eller avgrense på emne.

Åpen vitenskap

Open science på UiS

Her finner du bl.a. informasjon om arbeidet med datahåndteringsplaner og dataarkiv.