Skip to Main Content

Cristin

CRIStin (Current Research Information System In Norway) er et felles system for forskningsdokumentasjon i Norge. Forskere skal selv registrere vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og monografier i CRIStin, Formidling, som foredrag, medieinnslag o.l., skal også legges inn. Har du spørsmål eller trenger hjelp til registreringen, kontakt cristin@uis.no, eller Svanlaug som er superbruker på museet.   

intranettet finner du all informasjon du trenger om registering i Cristin.

Nyttige ressurser

 

Nasjonalt vitenarkiv

Kunnskapsdepartementet har bestemt at det skal opprettes et nytt, nasjonalt vitenarkiv som skal bidra til å realisere regjeringens mål om åpen publisering. Arkivet skal erstatte dagens Cristin og institusjonelle arkiv, som Brage UiS. Etter planen skal den nye plattformen være klar til bruk våren 2022.

Her kan du lese mer om Nasjonalt vitenarkiv,

I det nye arkivet vil det bli et krav at alle forskere skal ha en unik forsker-ID, en ORCID. Her kan du lese om mer om hva ORCID er, og hvordan du registrerer deg.

Brukerstøtte

Svanlaug er superbruker i Cristin på Arkeologisk Museum. Ta kontakt om du har behov for opplæring eller oppfriskning.

svanlaug.takle@uis.no
tlf. +47 51832611