Skip to main content

Cristin

CRIStin (Current Research Information System In Norway) er et felles system for forskningsdokumentasjon i Norge. Forskere skal selv registrere vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og monografier i CRIStin, Formidling, som foredrag, medieinnslag o.l., skal også legges inn. Har du spørsmål eller trenger hjelp til registreringen, kontakt cristin@uis.no, eller Svanlaug som er superbruker på museet.   

intranettet finner du all informasjon du trenger om registering i Cristin.

Norsk publiseringsindikator

Brukerstøtte

Svanlaug er superbruker i Cristin på Arkeologisk Museum. Ta kontakt om du har behov for opplæring eller oppfriskning.

svanlaug.takle@uis.no
tlf. +47 51832611