Skip to main content

På denne siden vil du finne steg-for-steg forklaringer av vanlige søketeknikker innen flere medisinske referansedatabaser. Denne siden er ment som en referanseside til repetisjon etter fullført kurs eller egenstudie i søkemetodikk og er ikke ment som en komplett guide innen systematiske litteratursøk. Søketeknikkene er sortert både etter databasenavn og spesifikk teknikk. Søketeknikkene er ikke listet etter grad av viktighet, og siden vil holdes oppdatert fortløpende.

Søketeknikker sortert etter database

Bruk fanebladene for å finne steg-for-steg forklaringer av vanlige søketeknikker innenfor én bestemt database.
Hvert faneblad inneholder steg-for-steg forklaringer for de vanligste søketeknikkene utført i den valgte databasen.


Emneordsøk
Embase

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet med en skråstrek bak.
  Eksempel: Stroke/


Eksplodering av emneord
Embase

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i "Explode"-boksen til høyre for emneordet du ønsker å eksplodere og trykk deretter "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis eksploderingen av emneordet er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: exp emneord/
  Eksempel: exp cerebrovascular accident/


Tekstordsøk
Embase

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis tekstordsøket er korrekt utført skal du nå se søkeordet med følgende syntaks: søkeord.mp 
  Eksempel: cancer*.mp


Bruk Scope Note for emneord
Embase

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk info-knappen til høyre for emneordet


Kombiner søkelinjer med AND / OR operator
Embase

 • Når Search History er åpnet (trykk pil til venstre for "Search History" for å se søkehistorikken din):
  Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Combine with: - AND" eller "Combine with: - OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å brukeEmneordsøk
CINAHL

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Hak av boksen til venstre for relevant emneord og trykk deretter "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord")
  Eksempel: (MH "Stroke")


Eksplodering av emneord
CINAHL

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i boksen til venstre for relevant emneord samt "Explode"-boksen rett under "Search Database" knappen
 • Trykk "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord+")
  Eksempel: (MH "Stroke+")


Tekstordsøk
CINAHL

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"


Bruk Scope Note for emneord
CINAHL

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk på den gule snakkeboble-knappen til høyre for emneordet


Kombiner søkelinjer med AND / OR operator
CINAHL

 • Under "Search History" - Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Search with AND" eller "Search with OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å brukeEmneordsøk
Cochrane Library

 • Trykk på "Medical terms (MeSH)" fanebladet
 • Skriv inn søkeord og trykk "Look up"
 • Velg relevant emneord og hak av for "Single MeSH term (unexploded)". Trykk deretter "Add to search manager"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: MeSH descriptor: [emneord] this term only
  Eksempel: MeSH descriptor: [stroke] this term only


Eksplodering av emneord
Cochrane Library

 • Trykk på "Medical terms (MeSH)" fanebladet
 • Skriv inn søkeord og trykk "Look up"
 • Velg relevant emneord og la boks til høyre være "Explode all trees" (standardinnstilling). Trykk deretter "Add to search manager"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: MeSH descriptor: [emneord] explode all trees
  Eksempel: MeSH descriptor: [stroke] explode all trees


Tekstordsøk
Cochrane Library

 • Trykk på "Search manager" fanebladet
 • Trykk på "S" knappen til høyre for søkeboksen
 • Sørg for at "Title Abstract Keyword" er valgt i menyen til venstre
 • Skriv inn søkeord og trykk "Add/Edit search line"
 • Trykk tallet (antall treff) til høyre for søkelinjen for å få opp søkeresultatene


Bruk Scope Note for emneord
Cochrane Library

 • Trykk på "Medical terms (MeSH)" fanebladet
 • Skriv inn søkeord og trykk "Look up"
 • Les relevant informasjon om emneordet under "Definition".
  Finn synonymer til emneordet under emneordoverskriften lenger ned i skjermbildet


Kombiner søkelinjer med AND / OR operator
Cochrane Library

 • Sett markøren i en ny søkelinje i "Search manager"
 • Skriv inn søkelinjenummer (#1, #2, #3 etc.) du ønsker å kombinere med AND eller OR mellom søkelinjenummer.
  Eksempel: #1 AND #2Emneordsøk
Medline (Ovid)

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet med en skråstrek bak.
  Eksempel: Stroke/


Eksplodering av emneord
Medline (Ovid)

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i "Explode"-boksen til høyre for emneordet du ønsker å eksplodere og trykk deretter "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis eksploderingen av emneordet er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: exp Emneord/
  Eksempel: exp Stroke/


Tekstordsøk
Medline (Ovid)

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis tekstordsøket er korrekt utført skal du nå se søkeordet med følgende syntaks: søkeord.mp 
  Eksempel: cancer*.mp


Bruk Scope Note for emneord
Medline (Ovid)

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk info-knappen til høyre for emneordet


Kombiner søkelinjer med AND / OR operator
Medline (Ovid)

 • Når Search History er åpnet (trykk pil til venstre for "Search History" for å se søkehistorikken din):
  Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Combine with: - AND" eller "Combine with: - OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å brukeEmneordsøk
Medline (EBSCO)

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Hak av boksen til venstre for relevant emneord og trykk deretter "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord")
  Eksempel: (MH "Stroke")


Eksplodering av emneord
Medline (EBSCO)

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i boksen til venstre for relevant emneord samt "Explode"-boksen rett under "Search Database" knappen
 • Trykk "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord+")
  Eksempel: (MH "Stroke+")


Tekstordsøk
Medline (EBSCO)

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"


Bruk Scope Note for emneord
Medline (EBSCO)

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk på den gule snakkeboble-knappen til høyre for emneordet


Kombiner søkelinjer med AND / OR operator
Medline (EBSCO)

 • Under "Search History" - Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Search with AND" eller "Search with OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å brukeEmneordsøk
PsycInfo

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Ta vekk haken i "Auto Explode"-boksen
 • Trykk "Continue"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet med en skråstrek bak.
  Eksempel: Neurosis/


Eksplodering av emneord
PsycInfo

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i "Explode"-boksen til høyre for emneordet du ønsker å eksplodere og trykk deretter "Continue"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis eksploderingen av emneordet er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: exp emneord/
  Eksempel: exp neurosis/


Tekstordsøk
PsycInfo

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis tekstordsøket er korrekt utført skal du nå se søkeordet med følgende syntaks: søkeord.mp 
  Eksempel: cancer*.mp


Bruk Scope Note for emneord
PsycInfo

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk info-knappen til høyre for emneordet


Kombiner søkelinjer med AND / OR operator
PsycInfo

 • Når Search History er åpnet (trykk pil til venstre for "Search History" for å se søkehistorikken din):
  Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Combine with: - AND" eller "Combine with: - OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å bruke


Søketeknikker sortert etter bestemt teknikk

Bruk fanebladene for å finne steg-for-steg forklaring av søketeknikken du ønsker å repetere.
Hvert faneblad inneholder steg-for-steg forklaringer for én bestemt søketeknikk vist utført i flere databaser.

 


Embase
Emneordsøk

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet med en skråstrek bak.
  Eksempel: Stroke/


CINAHL
Emneordsøk

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Hak av boksen til venstre for relevant emneord og trykk deretter "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord")
  Eksempel: (MH "Stroke")


Cochrane Library
Emneordsøk

 • Trykk på "Medical terms (MeSH)" fanebladet
 • Skriv inn søkeord og trykk "Look up"
 • Velg relevant emneord og hak av for "Single MeSH term (unexploded)". Trykk deretter "Add to search manager"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: MeSH descriptor: [emneord] this term only
  Eksempel: MeSH descriptor: [stroke] this term only


Medline (Ovid)
Emneordsøk

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet med en skråstrek bak.
  Eksempel: Stroke/


Medline (EBSCO)
Emneordsøk

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Hak av boksen til venstre for relevant emneord og trykk deretter "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord")
  Eksempel: (MH "Stroke")


PsycInfo
Emneordsøk

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Ta vekk haken i "Auto Explode"-boksen
 • Trykk "Continue"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet med en skråstrek bak.
  Eksempel: Neurosis/Embase
Eksplodering av emneord

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i "Explode"-boksen til høyre for emneordet du ønsker å eksplodere og trykk deretter "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis eksploderingen av emneordet er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: exp emneord/
  Eksempel: exp cerebrovascular accident/


CINAHL
Eksplodering av emneord

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i boksen til venstre for relevant emneord samt "Explode"-boksen rett under "Search Database" knappen
 • Trykk "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord+")
  Eksempel: (MH "Stroke+")


Cochrane Library
Eksplodering av emneord

 • Trykk på "Medical terms (MeSH)" fanebladet
 • Skriv inn søkeord og trykk "Look up"
 • Velg relevant emneord og la boks til høyre være "Explode all trees" (standardinnstilling). Trykk deretter "Add to search manager"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: MeSH descriptor: [emneord] explode all trees
  Eksempel: MeSH descriptor: [stroke] explode all trees


Medline (Ovid)
Eksplodering av emneord

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i "Explode"-boksen til høyre for emneordet du ønsker å eksplodere og trykk deretter "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis eksploderingen av emneordet er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: exp Emneord/
  Eksempel: exp Stroke/


Medline (EBSCO)
Eksplodering av emneord

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i boksen til venstre for relevant emneord samt "Explode"-boksen rett under "Search Database" knappen
 • Trykk "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord+")
  Eksempel: (MH "Stroke+")


PsycInfo
Eksplodering av emneord

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i "Explode"-boksen til høyre for emneordet du ønsker å eksplodere og trykk deretter "Continue"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis eksploderingen av emneordet er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: exp emneord/
  Eksempel: exp neurosis/Embase
Tekstordsøk

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis tekstordsøket er korrekt utført skal du nå se søkeordet med følgende syntaks: søkeord.mp 
  Eksempel: cancer*.mp


CINAHL
Tekstordsøk

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"


Cochrane Library
Tekstordsøk

 • Trykk på "Search manager" fanebladet
 • Trykk på "S" knappen til høyre for søkeboksen
 • Sørg for at "Title Abstract Keyword" er valgt i menyen til venstre
 • Skriv inn søkeord og trykk "Add/Edit search line"
 • Trykk tallet (antall treff) til høyre for søkelinjen for å få opp søkeresultatene


Medline (Ovid)
Tekstordsøk

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis tekstordsøket er korrekt utført skal du nå se søkeordet med følgende syntaks: søkeord.mp 
  Eksempel: cancer*.mp


Medline (EBSCO)
Tekstordsøk

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"


PsycInfo
Tekstordsøk

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis tekstordsøket er korrekt utført skal du nå se søkeordet med følgende syntaks: søkeord.mp 
  Eksempel: cancer*.mpEmbase
Bruk Scope Note for emneord

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk info-knappen til høyre for emneordet


CINAHL
Bruk Scope Note for emneord

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk på den gule snakkeboble-knappen til høyre for emneordet


Cochrane Library
Bruk Scope Note for emneord

 • Trykk på "Medical terms (MeSH)" fanebladet
 • Skriv inn søkeord og trykk "Look up"
 • Les relevant informasjon om emneordet under "Definition".
  Finn synonymer til emneordet under emneordoverskriften lenger ned i skjermbildet


Medline (Ovid)
Bruk Scope Note for emneord

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk info-knappen til høyre for emneordet


Medline (EBSCO)
Bruk Scope Note for emneord

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk på den gule snakkeboble-knappen til høyre for emneordet


PsycInfo
Bruk Scope Note for emneord

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk info-knappen til høyre for emneordetEmbase
Kombiner søkelinjer med AND / OR operator

 • Når Search History er åpnet (trykk pil til venstre for "Search History" for å se søkehistorikken din):
  Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Combine with: - AND" eller "Combine with: - OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å bruke


CINAHL
Kombiner søkelinjer med AND / OR operator

 • Under "Search History" - Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Search with AND" eller "Search with OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å bruke


Cochrane Library
Kombiner søkelinjer med AND / OR operator

 • Sett markøren i en ny søkelinje i "Search manager"
 • Skriv inn søkelinjenummer (#1, #2, #3 etc.) du ønsker å kombinere med AND eller OR mellom søkelinjenummer.
  Eksempel: #1 AND #2


Medline (Ovid)
Kombiner søkelinjer med AND / OR operator

 • Når Search History er åpnet (trykk pil til venstre for "Search History" for å se søkehistorikken din):
  Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Combine with: - AND" eller "Combine with: - OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å bruke


Medline (EBSCO)
Kombiner søkelinjer med AND / OR operator

 • Under "Search History" - Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Search with AND" eller "Search with OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å bruke


PsycInfo
Kombiner søkelinjer med AND / OR operator

 • Når Search History er åpnet (trykk pil til venstre for "Search History" for å se søkehistorikken din):
  Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Combine with: - AND" eller "Combine with: - OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å bruke