Skip to Main Content

På denne siden vil du finne steg-for-steg forklaringer av vanlige søketeknikker innen flere medisinske referansedatabaser. Denne siden er ment som en referanseside til repetisjon etter fullført kurs eller egenstudie i søkemetodikk og er ikke ment som en komplett guide innen systematiske litteratursøk. Søketeknikkene er sortert både etter databasenavn og spesifikk teknikk. Søketeknikkene er ikke listet etter grad av viktighet, og siden vil holdes oppdatert fortløpende.

Søketeknikker sortert etter database

Bruk fanebladene for å finne steg-for-steg forklaringer av vanlige søketeknikker innenfor én bestemt database.
Hvert faneblad inneholder steg-for-steg forklaringer for de vanligste søketeknikkene utført i den valgte databasen.


Emneordsøk
Embase

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet med en skråstrek bak.
  Eksempel: Stroke/


Eksplodering av emneord
Embase

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i "Explode"-boksen til høyre for emneordet du ønsker å eksplodere og trykk deretter "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis eksploderingen av emneordet er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: exp emneord/
  Eksempel: exp cerebrovascular accident/


Tekstordsøk
Embase

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis tekstordsøket er korrekt utført skal du nå se søkeordet med følgende syntaks: søkeord.mp 
  Eksempel: cancer*.mp


Bruk Scope Note for emneord
Embase

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk info-knappen til høyre for emneordet


Kombiner søkelinjer med AND / OR operator
Embase

 • Når Search History er åpnet (trykk pil til venstre for "Search History" for å se søkehistorikken din):
  Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Combine with: - AND" eller "Combine with: - OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å brukeEmneordsøk
CINAHL

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Hak av boksen til venstre for relevant emneord og trykk deretter "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord")
  Eksempel: (MH "Stroke")


Eksplodering av emneord
CINAHL

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i boksen til venstre for relevant emneord samt "Explode"-boksen rett under "Search Database" knappen
 • Trykk "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord+")
  Eksempel: (MH "Stroke+")


Tekstordsøk
CINAHL

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"


Bruk Scope Note for emneord
CINAHL

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk på den gule snakkeboble-knappen til høyre for emneordet


Kombiner søkelinjer med AND / OR operator
CINAHL

 • Under "Search History" - Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Search with AND" eller "Search with OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å brukeEmneordsøk
Cochrane Library

 • Trykk på "Medical terms (MeSH)" fanebladet
 • Skriv inn søkeord og trykk "Look up"
 • Velg relevant emneord og hak av for "Single MeSH term (unexploded)". Trykk deretter "Add to search manager"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: MeSH descriptor: [emneord] this term only
  Eksempel: MeSH descriptor: [stroke] this term only


Eksplodering av emneord
Cochrane Library

 • Trykk på "Medical terms (MeSH)" fanebladet
 • Skriv inn søkeord og trykk "Look up"
 • Velg relevant emneord og la boks til høyre være "Explode all trees" (standardinnstilling). Trykk deretter "Add to search manager"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: MeSH descriptor: [emneord] explode all trees
  Eksempel: MeSH descriptor: [stroke] explode all trees


Tekstordsøk
Cochrane Library

 • Trykk på "Search manager" fanebladet
 • Trykk på "S" knappen til høyre for søkeboksen
 • Sørg for at "Title Abstract Keyword" er valgt i menyen til venstre
 • Skriv inn søkeord og trykk "Add/Edit search line"
 • Trykk tallet (antall treff) til høyre for søkelinjen for å få opp søkeresultatene


Bruk Scope Note for emneord
Cochrane Library

 • Trykk på "Medical terms (MeSH)" fanebladet
 • Skriv inn søkeord og trykk "Look up"
 • Les relevant informasjon om emneordet under "Definition".
  Finn synonymer til emneordet under emneordoverskriften lenger ned i skjermbildet


Kombiner søkelinjer med AND / OR operator
Cochrane Library

 • Sett markøren i en ny søkelinje i "Search manager"
 • Skriv inn søkelinjenummer (#1, #2, #3 etc.) du ønsker å kombinere med AND eller OR mellom søkelinjenummer.
  Eksempel: #1 AND #2Emneordsøk
Medline (Ovid)

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet med en skråstrek bak.
  Eksempel: Stroke/


Eksplodering av emneord
Medline (Ovid)

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i "Explode"-boksen til høyre for emneordet du ønsker å eksplodere og trykk deretter "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis eksploderingen av emneordet er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: exp Emneord/
  Eksempel: exp Stroke/


Tekstordsøk
Medline (Ovid)

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis tekstordsøket er korrekt utført skal du nå se søkeordet med følgende syntaks: søkeord.mp 
  Eksempel: cancer*.mp


Bruk Scope Note for emneord
Medline (Ovid)

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk info-knappen til høyre for emneordet


Kombiner søkelinjer med AND / OR operator
Medline (Ovid)

 • Når Search History er åpnet (trykk pil til venstre for "Search History" for å se søkehistorikken din):
  Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Combine with: - AND" eller "Combine with: - OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å brukeEmneordsøk
Medline (EBSCO)

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Hak av boksen til venstre for relevant emneord og trykk deretter "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord")
  Eksempel: (MH "Stroke")


Eksplodering av emneord
Medline (EBSCO)

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i boksen til venstre for relevant emneord samt "Explode"-boksen rett under "Search Database" knappen
 • Trykk "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord+")
  Eksempel: (MH "Stroke+")


Tekstordsøk
Medline (EBSCO)

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"


Bruk Scope Note for emneord
Medline (EBSCO)

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk på den gule snakkeboble-knappen til høyre for emneordet


Kombiner søkelinjer med AND / OR operator
Medline (EBSCO)

 • Under "Search History" - Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Search with AND" eller "Search with OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å brukeEmneordsøk
PsycInfo

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Ta vekk haken i "Auto Explode"-boksen
 • Trykk "Continue"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet med en skråstrek bak.
  Eksempel: Neurosis/


Eksplodering av emneord
PsycInfo

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i "Explode"-boksen til høyre for emneordet du ønsker å eksplodere og trykk deretter "Continue"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis eksploderingen av emneordet er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: exp emneord/
  Eksempel: exp neurosis/


Tekstordsøk
PsycInfo

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis tekstordsøket er korrekt utført skal du nå se søkeordet med følgende syntaks: søkeord.mp 
  Eksempel: cancer*.mp


Bruk Scope Note for emneord
PsycInfo

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk info-knappen til høyre for emneordet


Kombiner søkelinjer med AND / OR operator
PsycInfo

 • Når Search History er åpnet (trykk pil til venstre for "Search History" for å se søkehistorikken din):
  Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Combine with: - AND" eller "Combine with: - OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å brukeEnkelt søk
PubMed (på forsiden eller i Query box i Advanced Search Builder)

 • Skriv inn søkeordene du er interessert i, på engelsk. Det er ikke nødvendig å skrive AND imellom.
  Eksempel: respiratorbehandling og kols - mechanical ventilation copd
 • PubMed vil prøve å matche søketermene med emneord fra emneordlisten MeSH, og inkluderer eventuelle emneord i søket.
  (MeSH term for respiratorbehandling:  Respiration, Artificial. MeSH for kols: Chronic Obstructive Pulmonary Disease.)
 • Sjekk søkehistorikken i Advanced Search Builder, og klikk på pilen under "Details". Eventuelle emneord er merket med [MeSH Terms].

 • Grupper søketermer ved å bruke parenteser.
  Eksempel: Treff på respiratorbehandling OG ENTEN kols ELLER astma: mechanical ventilation (copd or asthma)

TIPS: Bruk anførselstegn for å søke flere ord kun som frase. NB – da matches ikke søket mot emneord, og det kan være lurt å ta med synonymer!


Emneordsøk
PubMed

 • Gå til Advanced
 • Klikk på "MeSH"
 • Søk fram og velg emneord.
  Eventuelle smalere emneord inkluderes automatisk, med mindre du haker av for
  "Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy".
 • Klikk på "Add to search builder" og deretter "Search PubMed"
 • Søkehistorikken finner du ved å gå til Advanced.
  [Mesh] vises når eventuelle smalere emneord er inkludert i søket.
  [Mesh:NoExp] vises når eventuelle smalere emenord ikke er tatt med.


Tekstordsøk
PubMed

 • Gå til Advanced Search Builder
 • Velg "Text Word" i dropdownmenyen
 • Skriv inn søkeord og trykk "Add" og deretter "Search."
  (Det er ikke nødvendig med anførselstegn rundt fraser.)
 • Søkeordet vises med følgende syntaks: søkeord[Text Word]
  Eksempel: cancer*[Text Word]

TIPS: Du kan også skrive søkeordet med [tw] bak, rett i søkeboksen. Eksempel: cancer*[tw]


Kombiner søkelinjer med AND / OR operator
PubMed

 • Gå til søkehistorikken på Advanced Search Builder
 • På ønsket søkelinje klikker du på de tre prikkene (Actions) og velger "Add Query".
  Søkelinjen legges da til i Query box.
 • Klikk for Actions på søkelinjen(e) du ønsker å kombinere med den som nå ligger i Query box.
  Trykk "Add with AND" eller "Add with OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å bruke.
 • Når du er ferdig med å kombinere trykker du Search.


Søketeknikker sortert etter bestemt teknikk

Bruk fanebladene for å finne steg-for-steg forklaring av søketeknikken du ønsker å repetere.
Hvert faneblad inneholder steg-for-steg forklaringer for én bestemt søketeknikk vist utført i flere databaser.

 

Kontrollerte emneord brukes til å beskrive innholdet i dokumentene i mange av de store databasene. Her ser du hvordan du kan søke opp emneord og bruke dem i søket ditt.


Embase
Emneordsøk

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet med en skråstrek bak.
  Eksempel: Stroke/


CINAHL
Emneordsøk

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Hak av boksen til venstre for relevant emneord og trykk deretter "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord")
  Eksempel: (MH "Stroke")


Cochrane Library
Emneordsøk

 • Trykk på "Medical terms (MeSH)" fanebladet
 • Skriv inn søkeord og trykk "Look up"
 • Velg relevant emneord og hak av for "Single MeSH term (unexploded)". Trykk deretter "Add to search manager"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: MeSH descriptor: [emneord] this term only
  Eksempel: MeSH descriptor: [stroke] this term only


Medline (Ovid)
Emneordsøk

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet med en skråstrek bak.
  Eksempel: Stroke/


Medline (EBSCO)
Emneordsøk

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Hak av boksen til venstre for relevant emneord og trykk deretter "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord")
  Eksempel: (MH "Stroke")


PsycInfo
Emneordsøk

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Ta vekk haken i "Auto Explode"-boksen
 • Trykk "Continue"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet med en skråstrek bak.
  Eksempel: Neurosis/


PubMed
Emneordsøk

 • Gå til Advanced
 • Klikk på "MeSH"
 • Søk fram og velg emneord.
  Eventuelle smalere emneord inkluderes automatisk med mindre du haker av for
  "Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy".
 • Klikk på "Add to search builder" og deretter "Search PubMed"
 • Søkehistorikken finner du ved å gå til Advanced.
  [Mesh] vises når eventuelle smalere emneord er inkludert i søket.
  [Mesh:NoExp] vises når eventuelle smalere emenord ikke er tatt med.


 

Emneord er organisert i hierarki med smalere og bredere termer. Å eksplodere et emneord betyr å inkludere alle smalere termer under valgt emneord i søket.


Embase
Eksplodering av emneord

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i "Explode"-boksen til høyre for emneordet du ønsker å eksplodere og trykk deretter "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis eksploderingen av emneordet er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: exp emneord/
  Eksempel: exp cerebrovascular accident/


CINAHL
Eksplodering av emneord

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i boksen til venstre for relevant emneord samt "Explode"-boksen rett under "Search Database" knappen
 • Trykk "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord+")
  Eksempel: (MH "Stroke+")


Cochrane Library
Eksplodering av emneord

 • Trykk på "Medical terms (MeSH)" fanebladet
 • Skriv inn søkeord og trykk "Look up"
 • Velg relevant emneord og la boks til høyre være "Explode all trees" (standardinnstilling). Trykk deretter "Add to search manager"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: MeSH descriptor: [emneord] explode all trees
  Eksempel: MeSH descriptor: [stroke] explode all trees


Medline (Ovid)
Eksplodering av emneord

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i "Explode"-boksen til høyre for emneordet du ønsker å eksplodere og trykk deretter "Continue" to ganger
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis eksploderingen av emneordet er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: exp Emneord/
  Eksempel: exp Stroke/


Medline (EBSCO)
Eksplodering av emneord

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i boksen til venstre for relevant emneord samt "Explode"-boksen rett under "Search Database" knappen
 • Trykk "Search Database"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis emneordsøket er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: (MH "Emneord+")
  Eksempel: (MH "Stroke+")


PsycInfo
Eksplodering av emneord

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Trykk på emneordet for å se hvilke smalere begrep som blir inkludert når emneordet eksploderes
 • Hak av i "Explode"-boksen til høyre for emneordet du ønsker å eksplodere og trykk deretter "Continue"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis eksploderingen av emneordet er korrekt utført skal du nå se emneordet skrevet med følgende syntaks: exp emneord/
  Eksempel: exp neurosis/Embase
Tekstordsøk

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis tekstordsøket er korrekt utført skal du nå se søkeordet med følgende syntaks: søkeord.mp 
  Eksempel: cancer*.mp


CINAHL
Tekstordsøk

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
  TIPS: Hvis du søker etter en frase kan det være lurt å sette anførselstegn rundt. Eksempel: "breast cancer*".


Cochrane Library
Tekstordsøk

 • Trykk på "Search manager" fanebladet
 • Trykk på "S" knappen til høyre for søkeboksen
 • Sørg for at "Title Abstract Keyword" er valgt i menyen til venstre
 • Skriv inn søkeord og trykk "Add/Edit search line"
 • Trykk tallet (antall treff) til høyre for søkelinjen for å få opp søkeresultatene


Medline (Ovid)
Tekstordsøk

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis tekstordsøket er korrekt utført skal du nå se søkeordet med følgende syntaks: søkeord.mp 
  Eksempel: cancer*.mp


Medline (EBSCO)
Tekstordsøk

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"


PsycInfo
Tekstordsøk

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen ikke er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • Sjekk søkehistorikken ("Search History")
  Hvis tekstordsøket er korrekt utført skal du nå se søkeordet med følgende syntaks: søkeord.mp 
  Eksempel: cancer*.mp


PubMed
Tekstordsøk

 • Gå til Advanced Search Builder
 • Velg "Text Word" i dropdownmenyen
 • Skriv inn søkeord og trykk "Add" og deretter "Search."
  (Det er ikke nødvendig med anførselstegn rundt fraser.)
 • Søkeordet vises med følgende syntaks: søkeord[Text Word]
  Eksempel: cancer*[Text Word]

TIPS: Du kan også skrive søkeordet med [tw] bak, rett i søkeboksen. Eksempel: cancer*[tw]Embase
Bruk Scope Note for emneord

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk info-knappen til høyre for emneordet


CINAHL
Bruk Scope Note for emneord

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk på den gule snakkeboble-knappen til høyre for emneordet


Cochrane Library
Bruk Scope Note for emneord

 • Trykk på "Medical terms (MeSH)" fanebladet
 • Skriv inn søkeord og trykk "Look up"
 • Les relevant informasjon om emneordet under "Definition".
  Finn synonymer til emneordet under emneordoverskriften lenger ned i skjermbildet


Medline (Ovid)
Bruk Scope Note for emneord

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk info-knappen til høyre for emneordet


Medline (EBSCO)
Bruk Scope Note for emneord

 • Sørg for at "Suggest Subject Terms"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk på den gule snakkeboble-knappen til høyre for emneordet


PsycInfo
Bruk Scope Note for emneord

 • Sørg for at "Map Term to Subject Heading"-boksen er haket av
 • Skriv inn søkeord og trykk "Search"
 • For å lese Scope Note til emneord - trykk info-knappen til høyre for emneordet


TIPS: Du kan gruppere søketermer innenfor en og samme søkelinje, og kombinere med AND og OR, ved hjelp av parenteser.

Eksempel: (paracetamol OR acetaminophen) AND fever

(Ikke bruk parenteser i Google Scholar.)


Embase
Kombiner søkelinjer med AND / OR operator

 • Når Search History er åpnet (trykk pil til venstre for "Search History" for å se søkehistorikken din):
  Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Combine with: - AND" eller "Combine with: - OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å bruke


CINAHL
Kombiner søkelinjer med AND / OR operator

 • Under "Search History" - Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Search with AND" eller "Search with OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å bruke


Cochrane Library
Kombiner søkelinjer med AND / OR operator

 • Sett markøren i en ny søkelinje i "Search manager"
 • Skriv inn søkelinjenummer (#1, #2, #3 etc.) du ønsker å kombinere med AND eller OR mellom søkelinjenummer.
  Eksempel: #1 AND #2


Medline (Ovid)
Kombiner søkelinjer med AND / OR operator

 • Når Search History er åpnet (trykk pil til venstre for "Search History" for å se søkehistorikken din):
  Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Combine with: - AND" eller "Combine with: - OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å bruke


Medline (EBSCO)
Kombiner søkelinjer med AND / OR operator

 • Under "Search History" - Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Search with AND" eller "Search with OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å bruke


PsycInfo
Kombiner søkelinjer med AND / OR operator

 • Når Search History er åpnet (trykk pil til venstre for "Search History" for å se søkehistorikken din):
  Hak av boksene til venstre for søkelinjene du ønsker å kombinere
 • Trykk "Combine with: - AND" eller "Combine with: - OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å bruke


PubMed
Kombiner søkelinjer med AND / OR operator

 • Gå til søkehistorikken på Advanced Search Builder
 • På ønsket søkelinje klikker du på de tre prikkene (Actions) og velger "Add Query".
  Søkelinjen legges da til i Query box.
 • Klikk for Actions på søkelinjen(e) du ønsker å kombinere med den som nå ligger i Query box.
  Trykk "Add with AND" eller "Add with OR" ut ifra hvilken operator du ønsker å bruke.
 • Når du er ferdig med å kombinere trykker du Search.Trunkering - utvidelse av søkeord

 • Sett trunkeringstegnet * bak begynnelsen av ordet du søker på, for å fange opp treff hvor ordet har ulike endinger
 • vaccin* gir treff på vaccine, vaccines, vaccination, vaccinations, vaccinated osv.
 • (Fungerer ikke i Google Scholar)


Jokertegn (wildcards) erstatter tegn også inni ord

Bruken varierer mellom søkeplattformer. Under er en oversikt over trunkerings- og jokertegn for ulike plattformer.

Nyttig når ord har små variasjoner i stavemåten, f.eks. amerikansk vs britisk engelsk. Eksempel fra Cinahl (Ebsco):

 • Med eller uten en bokstav: an#esthesia -- gir treff på anesthesia og/eller anaesthesia
 • En ulik bokstav: organi?ation -- gir treff på organisation og/eller organization
 • Se flere eksempler nederst i tabellen

 

  EbscoHost (Cinahl, Eric) Ovid (Embase, Medline, PsycInfo, Amed, Joanna Briggs Institute) Web of Science Cochrane Library ProQuest
(British Nursing Index, Health Research Premium Collection)
Erstatter 0-1 tegn

#

$

?

?

Erstatter 1 tegn

?

NB: ? etter søkeord ignoreres. For å søke på kun 1 bokstav etter ordstammen bruk #? sammen.

#

?

   
Erstatter, 0, 1 eller flere tegn inni ord

*

 

*

NB - fungerer kun med mininum tre bokstaver foran *

*

NB - fungerer kun med minimum tre bokstaver foran *

?? erstatter inntil 2 tegn

??? erstatter inntil 3 tegn

osv.

* erstatter inntil 5 tegn

Erstatter inntil flere tegn før eller etter stammen av ordet man søker på

*

Brukes kun sist i ordet

erstatter ubegrenset antall tegn

*2 erstatter inntil 2 tegn

*3 erstatter inntil 3 tegn

osv.

Brukes kun sist i ordet

*

Fungerer både først og sist i ordet

*

Fungerer både først og sist i ordet

* erstatter inntil 5 tegn

*[6] erstatter inntil 6 tegn

*[7] erstatter inntil 7 tegn

osv.

Eksempler

p#ediatrics
gir treff på pediatrics og/eller paediatrics

ne?t
gir treff på next og/eller nest, men ikke på net

transplant#?
gir treff på transplant og/eller transplants, men ikke på transplantation eller transplanted

leuk*mia
gir treff på leukemia og/eller leukaemia

transplant*
gir treff på transplant, transplantation, transplants, transplanted

p?ediatrics
gir treff på pediatrics og/eller paediatrics

ne#t
gir treff på next og/eller nest, men ikke på net

transplant*1
gir treff på transplant og transplants, men ikke på transplantation eller transplanted

transplant*
gir treff på transplant, transplantation, transplants, transplanted

p$ediatrics
gir treff på pediatrics og/eller paediatrics

ne?t 
gir treff på next og/eller nest, men ikke på net

leuk*mia
gir treff på leukemia og/eller leukaemia

transplant*
gir treff på transplant, transplantation, transplants, transplanted

*operative
gir treff på operative, preoperative, perioperative, postoperative, intraoperative

p?ediatrics
gir treff på pediatrics og/eller paediatrics

leuk*mia
gir treff på leukemia og/eller leukaemia

transplant*
gir treff på transplant, transplantation, transplants, transplanted

*operative
gir treff på operative, preoperative, perioperative, postoperative, intraoperative

p?ediatrics
gir treff på pediatrics og/eller paediatrics

leuk??mia (eller leuk*mia)
gir treff på leukemia og/eller leukaemia

transplant*[2]
gir treff på transplant, transplants, transplanted, men ikke på transplantation

transplant*
gir treff på transplant, transplantation, transplants, transplanted

En nærhetsoperator (proximity operator) lar deg søke på termer som skal stå i nærheten av hverandre i treffene. Du kan presisere hvor mange ord du tillater mellom søketermene. Nærhetsoperatorer kan også brukes mellom parenteser med grupperte søketermer.

Eksempel i Cinahl:

 • emergency W1 services -- gir treff på f.eks. emergency services og/eller emergency medical services og/eller emergency psychiatric services
 • emergency W1 (services OR care) -- gir treff på f.eks. emergency services, emergency care, emergency medical services, emergency medical care
 • quality N1 life -- gir treff på f.eks. quality of life og/eller life quality
  EbscoHost (Cinahl, Eric) Ovid (Embase, Medline, PsycInfo, AMED, Joanna Briggs Institute) Web of Science Cochrane Library ProQuest (British Nursing Index, Health Research Premium Collection)
Fast rekkefølge

0 ord imellom: W0

0-1 ord imellom: W1

0-2 ord imellom: W2

osv.

0 ord imellom: adj

0-1 ord imellom: Finnes ikke

0-2 ord imellom: Finnes ikke

osv.

Finnes ikke

0 ord imellom: next

0-1 ord imellom: next/2

0-2 ord imellom: next/3

osv.

0 ord imellom: PRE/0

0-1 ord imellom: PRE/1

0-2 ord imellom: PRE/2

osv.

Fri rekkefølge

0 ord imellom: N0

0-1 ord imellom: N1

0-2 ord imellom: N2

osv.

0 ord imellom: adj1

0-1 ord imellom: adj2

0-2 ord imellom: adj3

osv.

0 ord imellom: NEAR/0

0-1 ord imellom: NEAR/1

0-2 ord imellom: NEAR/2

osv.

NB: Kan ikke kombineres med AND

0 ord imellom: near/1

0-1 ord imellom: near/2

0-2 ord imellom: near/3

osv.

NB: near = near/6

0 ord imellom: NEAR/0

0-1 ord imellom: NEAR/1

0-2 ord imellom: NEAR/2

osv.

Man kan ikke bruke nærhetsoperatorer i Epistemonikos, PubMed, SveMed+.

Google Scholar: * kan settes inn for å indikere avstand mellom søkeord. prehospital * * care gir treff på prehospital stroke patient careprehospital chain of care og lignende.