Skip to Main Content

Generell info

Avdelinger og grupper kan bestille følgende kurs til deres avdeling:

 • Presentasjon av bibliotekets tjenester og ressurser
 • Hold deg oppdatert
 • NVIVO
 • Rayyan

Ved behov kan vi lage andre skreddersydde opplegg for dere. Ta kontakt med ub-sus@uis.no.

Presentasjon av biblioteket

Presentasjon av bibliotekets tjenester og ressurser

Presentasjonen tilpasses i forhold til hvor mye tid dere setter av, men vi anbefaler ca. 1 time.

Når?
På et tidspunkt som passer dere.

Hvor?
På deres avdeling.

Påmelding
Ta kontakt med Medisinsk bibliotek for å avtale.


Innhold i kurset

 • Hvilke tjenester tilbyr Medisinsk og psykiatrisk bibliotek?
 • Hvilke ressurser er tilgjengelig via Medisinsk og psykiatrisk bibliotek, og via Helsebiblioteket?
  • Hvilken kunnskap finner man hvor?
 • Bibliotekbasen Oria:
  • Hvordan finne fram til artikler i fulltekst og e-bøker.
  • Bestilling av artikler og bøker som ikke fins i samlingen.

Kurs i NVIVO

NVivo er et nyttig program for å organisere og analysere dine kvalitative data. Programmet er nyttig hvis du skal analysere for eksempel intervjuer, fokusgrupper eller spørreundersøkelser.

Er dere en gruppe som ønsker innføring i dette verktøyet kan dere bestille kurs av oss på biblioteket.

Varighet: 3 timer

Demonstrasjon av programmet, samt øvelser for deltakerne.

Lokasjon: På din avdeling eller digitalt i Zoom, etter ønske.

NB! NVivo er et betalt program. For at kurs skal kunne gjennomføres er det viktig at kursdeltakere har gyldig lisens til NVivo.

Hold deg oppdatert

Hold deg oppdatert

Det forventes at man skal holde seg faglig oppdatert, men hvordan få til dette i en travel hverdag? Plukk fra innholdslisten under, et standard opplegg tar ca. 1 time, men det er både mulig å kutte og å utvide og gå mer i dybden.

Når?
På et tidspunkt som passer dere.

Hvor?
På deres avdeling.

Påmelding
Ta kontakt med Medisinsk bibliotek for å avtale.


Innhold i kurset

 • Hvordan registrere seg for å få tilsendt innholdsfortegnelser fra ulike tidsskrift.
 • Hvordan finne ferdige oversikter med innholdsfortegnelser.
 • McMaster Plus.
 • Hvordan lagre søk i referansebaser, og få tilsendt oppdateringer.

Kurs i Rayyan

Rayyan er et gratis, nettbasert verktøy for å gjennomgå, eller screene, referanser til for eksempel systematiske oversikter eller andre store litteraturstudier. Du kan jobbe alene eller samarbeide med andre for å gjennomgå de samme referansene uavhengig av hverandre (blindet). Rayyan brukes etter man har gjennomført et litteratursøk og har samlet alle referanser i EndNote.

Vi har utarbeidet en veiledning som hjelper deg i gang.

Er dere en gruppe som ønsker innføring i dette verktøyet kan dere bestille kurs av oss på biblioteket.

Varighet: 2 timer

Demonstrasjon av verktøyet, samt øvelser for deltakerne.

Lokasjon: På din avdeling eller digitalt i Zoom, etter ønske.