Skip to main content

Kurs i EndNote

EndNote - organiser referansene dine

Har du mange referanser å holde styr på, og ønsker et system for å holde oversikt? Skal du skrive oppgave, avhandling eller tidsskriftartikkel og ønsker en enkel måte å få satt inn henvisninger og lage litteraturliste? Plagsomt når du får avslag fra et tidsskrift og må lage alle henvisninger samt litteraturlisten på ny fordi det andre tidsskriftet vil ha en annen stil? Svarer du ja på minst ett av disse spørsmålene, er trolig EndNote noe for deg.

 

Når?
Hvor?
Påmelding

Dato: Se boksen til høyre.
Oppstart: klokken 08:30.
Varighet: 2,5 timer.

Kursrom E-015, som ligger i kjelleren i E-bygget på Psykiatrisk, eller
EDB-kurssenter Østbygget, 5. etasje.
(Se boks til høyre.)

Påmelding per e-post til:

adresse ub-sus@uis.no

 

Innhold i kurset
  • Hvordan opprette et bibliotek (referansebase) i EndNote.
  • Hvordan få referanser inn i biblioteket
  • Hvordan organisere biblioteket.
  • EndNote og Word.
  • Praktiske øvelser

 

Forkunnskaper

Deltakerne bør ha søkeerfaring fra basene man skal hente referanser fra. Medisinsk bibliotek tilbyr kurs i de mest sentrale basene innen medisin og helsefag. Bør ha grunnleggende kunnskaper om pc-en, Windows og filbehandling. Bruk e-læringskurset På nett (Læringsportalen) for å lære om dette. Gå gjennom de kapitlene du trenger.

 

Målgruppe

Alle ansatte som jobber med, eller skal i gang med, EndNote.

EndNote

Kursoversikt EndNote

Høst 2020:

  • Mandag 14. september
  • Mandag 26. oktober
  • Mandag 23. november

Klokkeslett: 8.30-11.00

Sted: Enten EDB-kursrommet E-015, U-etasje E-bygget, eller digitalt. Avhenger av smittesituasjonen i høst.