Skip to Main Content

Kurs i litteratursøk

Kurs i litteratursøking i Ovid-basene går løpende hvert halvår, og inkluderer forberedelse til litteratursøk og søketeknikk med utgangspunkt i Ovid Medline. Den siste halvtimen viser vi hvordan man søker i CINAHL - hvis det er interesse blant deltakerne. Ønsker du kurs i PubMed eller Cochrane Library? Eller et eget kurs i CINAHL? Disse kan bestilles, ta kontakt med biblioteket.

 

Ovidbaser – søke etter medisinsk litteratur

Vi har tilgang til fem Ovidbaser; Amed, Embase, Medline, PsycInfo og Joanna Briggs Institute. Søkegrensesnittet for de fire basene er tilnærmet likt, man trenger i prinsippet bare å lære å søke i én av basene for å kunne søke i de andre fire. I kurset konsentrerer vi oss mest om Medline, alle søkeeksemplene er hentet fra denne basen. Medline er en ledende kilde til informasjon om forskningslitteratur innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. ​

 

CINAHL – søke etter litteratur om sykepleie og helsefag

Med databasen CINAHL som utgangspunkt ser vi på søketeknikk i EBSCOhost-baser. Andre EBSCOhost-baser vi har tilgang til er SocINDEX og ERIC, søketeknikken vil kunne være overførbar til disse. CINAHL har indeksert mer enn 3000 tidsskrift innen sykepleie og helsefag, og gir tilgang til mange titler i fulltekst.

De som ikke ønsker innføring i CINAHL kan gå etter første del av kurset.

 

Når?
Hvor?
Påmelding

Dato: Se boksen til høyre.
Oppstart: klokken 08:30.

Første del med fokus på Ovid varer til ca. 10.15 og etterfølges av en kort pause.
Siste del, om CINAHL, varer til 11 og er valgfri.

Kursrom E-015, som ligger i kjelleren i E-bygget på Psykiatrisk, eller
EDB-kurssenter Østbygget, 5. etasje.
(Se boksen til høyre.)

Påmelding per e-post til:

 

Innhold i kurset

  • Forberede søk: spørsmålsformulering, finne søkeord og valg av kilde
  • Hvordan søke i henholdsvis Ovidbaser eller EBSCOhost?
  • Hva er emneord/tesaurus?
  • Hvordan få tilgang til artiklene i fulltekst?
  • Utskrift og lagring av referanser
  • Praktiske øvelser

 

Målgruppe

Alle ansatte som vil søke etter medisinsk/sykepleie-/helsefaglig litteratur.

Kursoversikt litteratursøk

Vår 2021:

Våre faste kurs holdes ikke våren 2021. I denne perioden kan ansatte ved SUS ta kontakt med ub-sus@uis.no for avtale om veiledning i litteratursøk.

Høst 2021:
Man. 27.09. LITTERATURSØK
Man. 15.11. LITTERATURSØK

Sted: EDB-kurssenter Østbygget, 5. etasje.
Klokkeslett: 8.30-11.00

Se også...

Finn lenker til nettkurs og instruksjonsvideoer under fanen Veiledninger og tips.

Sjekk ut vår referanseguide for søketeknikker.

Vi har også laget en liten startside for søking, med blant annet lenker til kilder for oppsummert kunnskap.