Skip to main content

HVA ER SYSTEMATISK SØKING?

Et systematisk litteratursøk er et omfattende og godt planlagt søk i databaser og andre aktuelle kilderBruk av faglige søkeord og synonymer er viktig.

Hensikten er å finne så mye litteratur som mulig på et  felt. Søkene skal være  dokumenterte og etterprøvbare.

FORBEREDELSE AV SØKET

Definer hovedelementene i søkestrategien
•Velg relevante fagdatabaser
•Finn relevante søketermer
– Fagtermer, nøkkelord
•Bestem avgrensinger
•Bruk metodefiltre hvis de finnes i databasen

SYSTEMATISK SØKING

Her finner du lenker til relevante sider som kan gi deg tips og råd om hvordan man gjør systematiske søk. Noen av lenkene er til helsefaglige sider, men de kan likevel være relevante for andre fagdisipliner.

 

PhD on Track: Types of reviews

Søk og skriv: Systematisk søking

Systematiske litteratursøk for helsefag

Nettkurs fra Helsebiblioteket (fokus på Litteratursøk, punkt 3.4-3.6 ): Kunnskapsbasert praksis