Skip to main content

Hvordan finne oppdatert forskning?

(Illustrasjonsbilde fra freepik.com)

Det finnes tusenvis av vitenskapelige tidsskrift i verden, som publiserer ny forskning innen ulike fagområder.

Vitenskapelige artikler i tidsskrift (= ny forskning) blir gjort søkbare og lagt inn i databaser.​

For å finne relevant forskning (artikler) for ditt fagområde, kan du søke i databaser. På denne siden vises linker du har tilgang til.

Tverrfaglige databaser

 • SocINDEX with fulltext
  Ebsco-database med referanser til artikler fra ca 3000 tidsskrift, ca 800 tilgjengelige i fulltekst. Inneholder også rapporter, bøker/bokkapittel og konferanseskrift i fulltekst.
 • Academic Search Premier
  Tverrfaglig fulltekstdatabase. (Samme leverandør og grensesnitt (Ebsco) som SocIndex,kan søkes i samtidig)
 • Scopus 
  Referansebase med direkte lenking til fulltekst. Inneholder ca. 22 000 tidsskrifter, i tillegg til en rekke bokserier, konferansepublikasjoner osv. Fagområder: Naturvitenskap, teknikk, helsefag, sosiologi. Går tilbake til 1960.
 • Web of Science
  Referanser til artikler fra verdens ledende tidsskrifter og andre trykte media. Mer enn 25 000 tidsskrifter, tilbake til 1987.
   
 • Google Scholar 
  Artikler, bøker, rapporter, avhandlinger, konferansepapirer og anmeldelser. Tverrfaglig. Finner "alt", også det biblioteket ikke har tilgang til. Har begrensninger i søkemulighetene.

Databaser innen helse og psykologi

 • Helsebiblioteket 
  Formidlingskanal for oppdatert faglig kunnskap fra norske og internasjonale fagmiljøer.
 • Norgeshelsa 
  Statistikk over helse, sjukdom og risikofaktorar i den norske befolkninga.
 • PsycInfo (via Helsebiblioteket) 
  Referansar til litteratur om psykologi og psykologiske aspekt av relaterte fag. Internasjonalt materiale frå meir enn 2400 tidsskrift.
   
 • SveMed+ 
  Referanser til nordiske artikler innen helsefag.
 • Medline 
  Den største medisinske databasen.
 • Embase
  Artikler fra medisinske tidsskrifter. Dekker flere europeiske tidsskrifter enn Medline.
 • Cochrane Library
  Den beste kilden for å finne systematiske oversikter og svar på spørsmål om effekt av helsetiltak. Systematiske oversiktsartikler og randomiserte kontrollerte studier.
   

Statistikk og andre nyttige kilder

Statistisk Sentralbyrå (SSB) - Statistikkbanken Offentlig statistikk i Norge.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Tall og statistikk over innvandring og integrering i Norge

Norsk senter for forskningsdata (NSD) – oversikt over datasamlinger 

Eurostat - offisiell statistikk fra EU

OECD iLibrary - Inneholder statistikk, bøker og artikler fra Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). 

Forskningssentre og forskningsrapporter

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

"Et samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt på OsloMet med vekt på forskning om oppvekst, livskvalitet, velferdstjenester og velferdspolitikk, aldring og livsløp. NOVAs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og andre arbeider rettet mot et bredere publikum". Lenke til publikasjoner fra NOVA

Forskningsstiftelsen FAFO
"Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping". Lenke til utgivelser sortert etter forskningstema.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR
Instituttet er et samfunnsfaglig forskningsinstitutt ved OsloMet – storbyuniversitetet. Lenke til publikasjoner NIBR

 

Interesseorganisasjoner

Norsk Fosterhjemsforening - Norsk Fosterhjemsforening er en landsdekkende og uavhengig interesseorganisasjon som arbeider med å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.

Handikapnytt.no - Handikapnytt utgis av Norges Handikapforbund (NHF). Handikapnytt.no bringer oppdaterte nyheter, aktuelle reportasjer og debattstoff.

 

Norskspråklige kilder

ORIA.no - Bibliotekets  søkeside. Finner bøker, artikler, avhandlinger mm. Oria kan også gjøre søk i andre norske fagbibliotek

Idunn.no - Finner artikler og tidsskrift fra Universitetsforlaget (Oria søker også i Idunn)

Norart - Norske tidsskriftsartikler  - 
Referanser til artikler fra ca. 450 norske og nordiske tidsskrift og årbøker, ca. 60 innen helse- og sosialfag.
 
 
Oria søker også i Norart hvis du velger "Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til" i menyvalget til høyre. 
 

OPPSLAGSVERK

Dictionary of Social Work and Social Care (2018) 
Oppslagsverk
med over 1700 definisjonerbegreper innen sosialt arbeid.

Encyclopedia of Social Work
Oppslagsverk fra National Association of Social Workers og Oxford University Press (prøvetilgang til juni 2020)

Ordnett ​
Språk- og ordboktjeneste.

Oxford Reference ​
Samlet søk i alle Oxford University Press sine oppslagsverk og leksikon. 25 fagområder og over 2 millioner artikler.

Routledge Encyclopedia of Philosophy

Store norske leksikon

Publikasjoner ved UiS

BRAGE er UiS sitt institusjonsarkiv. Doktor- og mastergradsoppgaver, vitenskapelige publikasjoner med mer produsert ved UiS er lagret her. 

Lov og rett

Lovdata
Oversikt over norske og europeiske rettskilder.
Alle ansatte og studenter ved UiS har tilgang til Lovdata Pro. En må opprette personlig bruker for å få tilgang.
Gyldendal rettsdata og norsk lovkommentar 
Lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser.
Juridisk oppslags- og referanseverk som inneholder alle gjeldende lover, med utfyllende kommentarer.
(Velg Feide-pålogging)
 
Juridika
Universitetsforlagets jusstidsskrifter, fagbøker og ajourførte lovkommentarer.
(Velg "logg inn med ip" når du er på UiS sitt nettverk)

Offentlig informasjon

www.regjeringen.no

Offentlige dokument fra regjeringen og departementene, blant annet: høringer, NOU-ar, proposisjoner til Stortinget, meldinger til Stortingetlover og regler, rapporter og planer, tildelingsbrevveiledninger og brosjyrer

Statsbudsjettet 2018  

---

www.nav.no 

Arbeids- og velferdsetaten.
Under menyvalget "Nav og samfunn" ligger det blant annet forskningsrapporter og evalueringer finansiert av NAV

 

www.fhi.no

Folkehelseinstituttet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. På FHI sine nettsider er det tilgang til statistikk, forskning, rapporter med mer. 
 

www.bufdir.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Bufdir har har også samlet egne og andre relevante publikasjoner i et nettbibliotek: https://www.bufdir.no/Bibliotek/

 

 

Nyheter - aviser

Atekst (Retriever)

Avisartikler fra de fleste norske papiraviser, bl.a. Aftenposten, VG og Stavanger Aftenblad. Du kan søke etter artikler langt tilbake i tid.
 
Vær pålogget UiS sitt nett - eller bruk tilgang hjemmefra - for å få tilgang.
 
Nasjonalbiblioteket har også tilgang til aviser på nett. Studenter og ansatte kan logge seg på via Feide. (lenke til høyre)

Søk på hylleplassering

For spesielt interesserte: Du kan søke på hylleplassering i biblioteket dersom du vil orientere deg om hvilke andre bøker som finnes på samme deweynummer (emne). Forøvrig anbefales det å søke som vanlig i Oria.