Skip to main content

 

 

Relevante nettstader

Her finn du lenkjer til ulike nettstader som kan vera relevante for deg som studerer spesialpedagogikk. Kom gjerne med tips om du kjenner til sider som du syns bør vera nemnt her.