Skip to main content

 

 

 

       Her finn du informasjon om Open Access og gode råd til deg som skal publisera ved UiS

 

 

 

 

 

Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgong til vitenskapelege artiklar

 

 

 

Regjeringa lanserte 22. august dei nye retningslinjene for åpen publisering. Målet til regjeringa er at alle norske vitenskapelege artiklar finansiert av offentlege midler skal vera åpent tilgjengelege innan 2024.

 

Kvifor skal eg velja Open Access?

 

 

 

Open Access gjer eit større publikum tilgong til forskningsresultat

- Open Access er økonomisk fordelaktig

- Forfattar beheld rettar til eige arbeid

 Les meir om Open Access ved UiS her!

 

 

Kvalitetssikring av tidsskrift

 

 

 

 

Det har vekse fram eit stort tal useriøse aktørar innanfor Open Access. Desse er det svært viktig å unngå. På denne sida finn du UiS sine tips til kvalitetssikring av ulike tidsskrifter.Ta gjerne kontakt med biblioteket om du er usikker på dette!

 

 

 

 

Norsk publiseringsindikator (NPI) og publiseringskanalar

 

 

 

NPI har som mål å fremma god forskning og skapa oversikt over og innblikk i forskningsaktivitetane. Du kan lese meir om deira arbeid her, og få deira oversikt over ulike publiseringskanalar her.

 

 

 

Think. Check. Submit. - Ei sjekkliste for deg som vil publisera

 

Å dele forskningsresultater med resten av verda er nøkkelen til å fremje eiga forskning. Korleis kan du vere sikker på at du kan stole på tidsskriftet? Er tidsskriftet og utgivaren anerkjent? Er det rett tidsskrift for di forskning? Bruk denne sjekklista.

Dersom du svarer JA på alle spørsmåla kan du publisere.