Skip to main content

 

 

 

 

 

 

 

 

Du registrerer sjølv dine vitenskapelege  monografiar, tidsskriftartiklar og bokartiklar i CRIStin

På denne sida finn du all informasjon du treng om registeringsprosessen.

Ikkje nøl med å ta kontakt med biblioteket dersom du opplever utfordringar knytt til dette.