Skip to main content

 

 

Kodar for skjønnlitterære bøker

 

Barnebøker er merka med kodar slik at ein lett skal kunne sjå kva aldersgruppe bøkene passar for.

  • bl = billedbøker
  • a = passar best for barn frå 0-5 år
  • b = passar best for elevar på 1.-3. klassetrinn
  • bu = passar best for elevar på 4. og 5. klassetrinn
  • u = passar best for elevar på 6. og 7. klassetrinn
  • mu = passar best for elevar på ungdomstrinnet