Skip to Main Content

Cristin

 

Cristin er det norske systemet for dokumentasjon av forskning. Cristin erstattet Forskdok i 2011. Målet er at all norsk forskning skal registreres her.

UiS' hjemmeside finner du all informasjon du trenger om registering i Cristin.

UiS BRAGE


Forskningshjelp

Her er en del nyttige ressursser universitetsbiblioteket kan tilby deg til hjelp i din forskning.

Publisere

 • Finn godkjente publiseringskanaler.
 • Hva er tidsskriftets impact factor?
 • Skal du velge Open Access-publisering?

BOLK

EndNote

 • EndNote hjelper deg med å holde oversikt over litteraturreferanser og lage litteraturlister.

Kurs og opplæring

 • Biblioteket tilbyr opplæring en-til-en og fellesopplegg. Vi arrangerer kurs for studenter og ansatte i databasesøking, informasjonskompetanse og EndNote.

Gode nettkurs

 • Universitetsbibliotekets e-læringskurs: Vi har produsert tre kurs, som viser hvordan man søker etter informasjon i studier og arbeid. Kursene tar for seg ting som kildekritikk og sitering.
 • Kildekompasset (UiA, UiS, HiT): Referansestiler, kildekritikk og lovgivning.
 • VIKO (NTNU): Hjelp til litteratursøk og oppgaveskriving
 • Søk & Skriv: Hjelp til å finne aktuell litteratur og skrive oppgave.
 • PhD on Track: En god ressurs for stipendiater, som hjelper med en del av de utfordringene en møter i doktorgradsarbeidet.

Registrering og vurdering av vitenskapelig publisering

 • Forskere registrerer selv sine vitenskapelige monografier, tidsskriftartikler og artikler i artikkelsamlinger i Cristin. De leveres så til biblioteket for vurdering i forhold til publiseringspoeng. 

Opphavrett i undervisning

 • Del Rett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning. Formålet med siden er å bidra til utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser.
 • Kopinoravtalen for universiteter og høgskoler regulerer opphavsrett i undervisning og forskning innen høyere utdanning.

Bestill ein bibliotekar

 • Skal du starte på et større prosjekt? Biblioteket kan hjelpe deg med informasjonsøkingen. Dersom du ønsker hjelp til dette må du først fylle ut et kort skjema der du skildrer problemstillingen / oppgaven. Tjenesten er for ansatte og studenter over bachelornivå ved Universitetet i Stavanger.