Skip to Main Content

Studieverkstedet

I Studieverkstedet kan du få veiledning i oppgaveskriving av erfarne medstudenter. Du kan bestille time eller bare komme innom for en prat.

Podcast om akademisk skriving

Lær å skrive akademisk mens du trener eller tar bussen!

Universitetsbiblioteket er nå ute med en podkastserie som samlet er et komplett grunnkurs i akademisk skriving og studiemestring. Du kan høre alt i rekkefølge, eller du kan velge den episoden som treffer deg best der du er akkurat nå.

Her finner du podkasten:

www.akademiskskriving.no/

Oppgaveskriving

Søk smartare - skriv betre

Få hjelp til å finne fram til litteratur, vurdere kvaliteten på informasjonen, skrive oppgåve og lage litteraturlister

E-læringskurs frå Universitetsbiblioteket
Tre interaktive kurs, med element som er nyttige for alle studentar. Du lærer mykje som vil vere nyttig når du skal søkje etter informasjon i studier og arbeid, gjennom tekst, oppgåver og filmsnuttar.

Kildekompasset
Kurs frå UiA, UiS og HiT. Tek for seg kjeldekritikk, referansestilar og lovgivning.

iKomp
MOOC frå UiT, der du lærer informasjonskompetanse.

Søk & Skriv
Eit nettbasert kurs som tek for seg litteratursøk og skriving som kreative prosessar, og etiske krav til skriving av akademiske tekstar. HIB, NHH, UIB

VIKO
Interaktivt kurs i informasjonskompetanse (hjelp i informasjonssøking og oppgåveskriving), frå NTNU.

PhD on Track
Denne nettstaden hjelper stipendiatar med utfordringar dei støter på i forskinga si; frå kartleggjing av forskingslitteratur til publisering av resultat. Prosjektet er eit samarbeid mellom Aalborg Universitet, HiB, NHH, UiB og UiO.
 
Kva er ein vitskapeleg artikkel? 
Grundig kurs med gode råd for å vurdere om ein artikkel er vitskapleg. Frå Karolinska Institutet i Sverige

Evaluating Internet Health Information
Interaktivt kurs i korleis du skal vurdere og evaluere informasjon du finn på Internett. Som tittelen tilseier er kurset spesielt retta inn mot helsefag, men råda som blir gitt gjeld også for andre fagområde

Kildekompasset

Zotero

 

Zotero er et enkelt og godt program som hjelper deg å holde orden på kildene og referansene dine.  Litteraturlisten din lager du på sekunder.

Last ned Zotero her.

Komplett digitalt kurs og veiledninger i Zotero her

Biblioteket har flere åpne kurs i Zotero - sjekk ut kurskalenderen og velkommen på kurs! 

Studieverkstedet

 

I Studieverkstedet kan du få veiledning i oppgaveskriving av erfarne medstudenter. Du kan bestille time eller bare komme innom for en prat.