Skip to main content

FORSKNINGSREGISTRERING

Du registrerer selv dine vitenskapelige monografier, tidsskriftartikler og bokartikler i CRIStin. Det er enkel opplasting av filen til UIS-arkivet BRAGE.

UiS' hjemmeside finner du all informasjon du trenger om registering i Cristin.  

PUBLISERINGSKANALER

Norsk publiseringsindikator (NPI)

NPI har som mål å fremme god forskning og skape oversikt over og innblikk i forskningsaktivitetene.

NSDs register over godkjente publiseringskanaler

SJEKKLISTE VED PUBLISERING

Å dele forskningsresultater med resten av verden er nøkkelen til å fremme egen forskning. Hvordan kan du være sikker på at du kan stole på tidsskriftet? 

Er tidsskriftet og utgiveren anerkjent? Er det rett tidsskrift for din forskning?

Du kan publisere dersom du svarer JA på alle spørsmålene fra denne sjekklisten