Skip to main content

Bøker, tidsskrifter og databaser som biblioteket gir tilgang til, er kilder som du kan bruke når du skriver oppgaven din og referere til i litteraturlista.

Husk alltid å vurder kilden før du bruker den. Passer den til oppgaven? Hvem er avsenderen? Hvorfor, og når er det publisert?

VIKTIGE DATABASER OG STATISTIKK

UiS BRAGE


Viktige tidsskrifter

Annals of tourism research

Scandinavian journal  of

hospitality and tourism

Tourism management

 

SØKETEKNIKK

AND - snitt (OG-kombinasjon)

hotel* AND marketing

 

OR - union (ELLER-kombinasjon)

personalledelse* OR HRM

 

NOT - tomme mengder (IKKE-kombinasjon)

marketing NOT Europ*

 

 

TRUNKERING

Søk på ORDSTAMME (trunker) for å utvide søket.

Søk på administr* gir treff på administrasjon, administration og alle andre ord

som begynner med administr.

  

Trunk = trestamme

Trunkering = gir greinene på treet

SØK I ORIA Velg materialtype og evt. år for avgrensing av søket.

Bruk gode søkeord: forfatternavn, ord fra boktittel eller tidsskrifttittel, emneord (også synonymer).

Kombiner søkeordene med OG ELLER IKKE  (OG er standard i ORIA). På engelsk brukes AND OR NOT

Bruk frasesøk for faste uttrykk:  "business administration"  "hotel management".

SØK I ORIA: AVANSERT SØK

SØKERESULTAT

 

INNKJØPSFORSLAG

Savner du bøker biblioteket?

Send inn et innkjøpsforslag.

Trenger du hjelp?

Masterstudenter og ansatte som ønsker hjelp kan  bestille ein bibliotekar.
Vi kan hjelpe til med litteratursøking, referansehåndtering og generell informasjon og veiledning i bibliotekrelaterte oppgaver.

BROWZINE - les elektroniske tidsskriftartikler

Logo BrowzineMed Browzine kan du enkelt overvåke tidsskrift du er interessert i. Artikler fra tidsskrift UiS abonnerer på kan hentes ned som pdf. Det eneste du trenger er å laste ned Browzine til smarttelefon, iPad eller PC, og være pålogget UiS nettverk.

Her kan du laste ned:
PC-VERSJONEN
FOR iPAD ELLER iPHONE
FOR ANDROID

SIRI leser høyt for deg

SIRI leser artikler i BrowZine for deg mens du gjør andre ting.

SIRI er en såkalt intelligent personlig assistent, utviklet av Apple for iPad og iPhone. SIRI leser høyt tekst på en skjerm og fungerer også i BrowZine.

Det er mulig å stille inn språk og lesehastighet i SIRI. Når du har framme en artikkel du ønsker å få lest opp, trykker du på Hjem-knappen og sier "Les skjerm". Opplesningen starter, og du kan hoppe fram og tilbake i teksten slik du ønsker, eller ta pauser når du trenger det.

Slik kommer du i gang med SIRI.