Skip to Main Content

Nytt om databaser og andre nettresursser

 

Rayyan er et nyttig verktøy for screening av artikler for dere som gjør systematiske oversiktsartikler. Se mer informasjon under faneblad systematisk søking.

Visble Body: human anatomy atlas (elektronisk).                 

APA 7 er nå tilgjengelig både i EndNote og Zotero

SweMed+: Pga problemer med finansiering er det ikke registrert nye artikler i SweMed+ fra 1.1.2020.