Skip to Main Content

 

                                                         Se også Databaser og Litteratursøk  

Podcast om akademisk skriving

Studieverkstedet

I Studieverkstedet kan du få skrivehjelp hos studentmentorer. Les mer her.

Bøker om akademisk skriving og metode

Oversikt over bøker om oppgaveskriving og forskningsmetode finner du i Oria.no

Du kan også se på følgende hyller:

Hylle 15:  Samfunnsvitenskapelig metode (kvantitiativ/kvalitativ). Bøkene har emnekode 300.72 eller 300.722

Hylle 54-55: Metodebøker i sykepleieforskning. Bøkene  har emnekode 610.73072

Hylle 72 (ved de stasjonære pc'ene): Oppgaveskriving. Emnekode 808.066