Skip to Main Content

Systematiske litteratursøk

 

Et systematisk litteratursøk er et omfattende og godt planlagt søk i databaser og andre aktuelle kilderBruk av faglige søkeord og synonymer er viktig.

Hensikten er å finne så mye litteratur som mulig på et  felt. Søkene skal være  dokumenterte og etterprøvbare.

Systematisk søking

 

Her er lenker til gode nettsider for deg som skal gjøre systematiske søk:

Helsebiblioteket.no: grundig innføring

PhD on track: Systematic review searching

Systematiske litteratursøk for forskere og stipendiater innen helsefag  (NTNU)

Folkehelseinstituttet: Hva er en kunnskapsoppsummering                          

Lage søkestrategi - Cochrane handbook                                                                                                

Finne relevante søkeord   

CASP appraisal checklists                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Ulike typer review artikler

 

Det finnes mange forskjellige review artikler. Her er en oversikt fra Temple University.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                         Bilderesultat for spørsmÃ¥lstegn bilde Bilderesultat for spørsmÃ¥lstegn bildeBilderesultat for spørsmÃ¥lstegn bilde

 

Hvilken review type passer best for deg?

                                                                                       

Grå litteratur

Grå litteratur kan være mange ulike dokumenttyper som avhandlinger, rapporter, konferansepapirer, retningslinjer. Denne litteraturen utgis som regel av institusjoner og organisasjoner som vanligvis ikke driver med publisering. Det kan være interesseorganisasjoner, sykehus, bedrifter, universiteter. Ofte blir ikke disse dokumentene indeksert i tradisjonelle databaser, men er søkbare fra interne/nasjonale åpne arkiv.

UiS Brage: UiS sitt åpne arkiv

NORA: (Norwegian Open Archive): nasjonalt åpent arkiv

Open Grey: åpent europeisk arkiv

Konseptkart/søkeskjema

Et konseptkart skal hjelpe deg å formulere spørsmål, organisere søkeord, og bygge en søkestrategi.

SPIDER og PEO  brukes  ved kvalitative forskningsspørsmål.

PICO er tilpasset randomiserte kontrollerte studier.