Skip to Main Content

 

 

                                                                          Søketips, nettkurs, videoer og andre gode resursser om  litteratursøking.

                                                                        Er du helt ny, kan  nettkursene som viser grunnleggende søk i Cinahl være nyttige.

                                                                        For ansatte, phd'er og masterstudenter anbefales phd on track og kunnskapsbasert praksis.

                                                                                               Lenker til tidligere masteroppgaver fra UiS og andre norske universiteter: se under Akademisk skriving

  

Tips til gode søkeord

       Wikipedia  

        Tips: Søk på det norske begrepet, og velg English under

        andre språk i venstre meny.

Bestill en bibliotekar

Trenger du hjelp til å komme videre med søkingen?

Ansatte og masterstudenter kan bestille tid med bibliotekar. Fyll ut vedlagt skjema.

Introduksjon til søk i Cinahl og SweMed+ (video)

 

 Fra  OsloMet: 

      Cinahl del 1 

      Cinahl del 2

      SweMed+

     NB! Det er ikke indeksert nye artikler i SweMed+

     etter 2019

    

Søketeknikker

Sette sammen søkeord:

AND: brukes for å koble ulike søkeord sammen.

Eks: obesity AND adolescents

OR: brukes mellom synonymer. Eks:  obesity OR overweight

Anførselstegn: når flere ord skal opptre i rekkefølge (frasesøk): "mental health", "critical care nursing "

Trunkering: for å få treff på ulike endelser av ord. Skriv deler av ordet med stjerne, eks: nurs* gir treff på nurse, nurses, nursing

 

Bygg en søkestrategi

PICO, PEO eller SPIDER er nyttige verktøy for å bygge en søkestrategi.

Bruk OR mellom ordene i samme kolonne i PICO/PEO/SPIDER (feks de ordene du har under P).

Når du har gjort dette i alle kolonnene, setter du resultatene sammen med AND i mellom P, I/E , O.

 

Kunnskapsbasert praksis fra Helsebiblioteket

Kunnskapsbasert praksis

Hvordan formulere gode spørsmål/problemstillinger, litteratursøk og kritisk vurdering

Sjekklister for forskningsartikler