Skip to main content

 

 

                                                                          Søketips, nettkurs, videoer og andre gode resursser om  litteratursøking.

                                                                        Er du helt ny, kan  nettkursene som viser grunnleggende søk i Cinahl være nyttige.

                                                                        For ansatte, phd'er og masterstudenter anbefales phd on track og kunnskapsbasert praksis.

                                                                                               Lenker til tidligere masteroppgaver fra UiS og andre norske universiteter: se under Akademisk skriving

  

Tips til gode søkeord

       Wikipedia  

        Tips: Søk på det norske begrepet, og velg English under

        andre språk i venstre meny.

Bestill en bibliotekar

Trenger du hjelp til å komme videre med søkingen?

Ansatte og masterstudenter kan bestille tid med bibliotekar. Fyll ut vedlagt skjema.

Søketeknikker

Sette sammen søkeord:

AND: brukes for å koble ulike søkeord sammen.

Eks: obesity AND adolescents

OR: brukes mellom synonymer. Eks:  obesity OR overweight

Anførselstegn: når flere ord skal opptre i rekkefølge: "mental health", "critical care nursing "

Trunkering: for å få treff på ulike endelser av ord. Skriv deler av ordet med stjerne, eks: nurs* gir treff på nurse, nurses, nursing

 

Introduksjon til søk i Cinahl og PubMed

 

 Fra  OsloMet: 

      Cinahl del 1 

      Cinahl del 2

      SweMed+

     NB! Det er ikke indeksert nye artikler i SweMed+ etter 2019

    

Bygg en søkestrategi

For å tydligjøre og strukturere problemstillingen/spørsmålet før søking, kan det være nyttig å bruke verktøy som PICO, PEO eller SPIDER.

 

Kunnskapsbasert praksis fra Helsebiblioteket

Kunnskapsbasert praksis

Hvordan formulere gode spørsmål/problemstillinger, litteratursøk og kritisk vurdering

Sjekklister for forskningsartikler