Skip to main content

Music Online

Music Online: Classical Scores Library

Den største og mest omfattende samling noter for bibliotek. Adgang til nedlasting.

(Husk å logge på hjemmefra dersom du ikke er på Campus)

IMSLP

IMSLP (International Music Score Library Project) 
Mer enn 70 000 noter. Nedlastbare (pdf).

Andre noter på nett


Gratis nedlasting, men krever Sibeliusprogrammet. Transponerbart.
 - nå med alle Brahms-sanger.

En gruppe, hovedsakelig amerikanske, biblioteker (bl.a. Library of Congress) har gått sammen om å bygge en åpen samling av digitale noter, per august 2007 over 100 000 noter. De har også lagt ut en omfattende liste med lenker til andre digitale musikkarkiver.


Nesten 13 tusen tilgjengelige komposisjoner for kor fra alle stilepoker er tilgjengelige for utskrift fra denne databasen, som har operert på frivillig basis siden 1988. Databasen forholder seg til copyrightloven i USA. (Jan.'13).  (les mer)

Noen nordiske baser
Nasjonalbibliotekets digitale noter. Norsk samtidsmusikk som ikke er utgitt på forlag.


Carl Nielsen Udgaven
Her  kan du gratis laste ned alle bind i Carl Nielsen udgave, lese om de enkelt verk og se hvilke håndskrevne og trykte kilder som fins til dem.
Formålet med Levande Musikarv er å tilgjengeliggjøre den skjulte svenske musikkskatten og å gjøre den til en selvsagt del av konsertrepertoaret.

Nye noter

Nye noter i biblioteket

Se vår nyhetsliste for 2019

Notesamling i biblioteket

Notesamling i biblioteket

Biblioteket har en stor notesamling. Ved å søke i Oria får du oversikt over notene våre. Du kan søke på komponist, tittel eller sjanger - eller en kombinasjon av disse. Notene er organisert i bokser på hylla der hvert instrument eller besetning har sitt nummer. Vi kaller det et klassifikasjonssystem. Her finner du en oversikt:

Spør i skranken dersom du ikke finner det du leter etter. Vi skaffer noter vi ikke har selv.

Søk etter noter, bøker eller artikler

Oversikt

Noter på nett - en oversikt fra Wikipedia
Wikipedia har laget en oversikt over digitale samlinger, historisk materiale og verk som har falt i det fri.