Skip to main content

Cristin

Forskere skal selv registrere vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og monografier i CRIStin, Formidling skal også legges inn. Har du spørsmål eller trenger hjelp til registreringen, kontakt cristin@uis.no, evt. Anne-Grethe eller Nina som er superbrukere på UK.   

UiS' hjemmeside finner du informasjon om registering i Cristin.

Research catalogue

RESEARCH CATALOGUE
AN INTERNATIONAL DATABASE FOR ARTISTIC RESEARCH

Basen inneholder kunstnerisk utviklingsarbeid fra hele verden. Her vil du bl.a. finne UK's Friederike Wildschütz sin oppgave Into the hanging gardens.

Bibliometri

H-indeks. impact factor, Cristin-poeng. Hva er dette og hva kan det brukes til?

På bibliotekets informasjonsside om bibliometri kan du lese mer.

Kontakt

Anne-Grethe og Nina er superbrukere i Cristin på UK. Ta kontakt om du har behov for opplæring eller oppfriskning.

anne-grethe.engebretsen@uis.no - +47 51834039
nina.stangeland@uis.no - +47 51834011