Skip to main content

Informasjon om nye lister blir nå lagt ut på AM intranett. Ønsker du fortsatt å få denne informasjonen pr. e-post, gi oss beskjed, så fikser vi det. Send gjerne e-post.

Februar 2021

Bibliotekutvalget

AMs Bibliotekutvalg består av seks ansatte som til sammen representerer faggruppene ved museet. Kontaktbibliotekar leder bibliotekutvalget.

Åsa Dahlin Hauken

Siv Kristoffersen

Anne Kari Skår

undefined

Astrid Johanne Nyland

Lisbeth Prøsch-Danielsen

Lise Chantrier Aasen

Bibliotekutvalget fungerer som et bindeledd mellom Arkeologisk museum og Universitetsbiblioteket. Utvalget bistår bibliotekpersonalet i valg av litteratur, gjennomgang av abonnement, vurdering av databaser m.m. Utvalget møtes ca to ganger pr semester. 

Savner du noe på biblioteket?

Har du forslag til innkjøp, savner du tilgang til et e-tidsskrift, har du tips til nye tjenester du mener biblioteket bør tilby, eller andre gode forslag? Kontakt oss i skranken, pr e-post, eller bruk skjemaet Innkjøpforslag.