Skip to Main Content

Informasjon om nye lister blir lagt ut på AM intranett. Ønsker du å få denne informasjonen pr. e-post, gi oss beskjed, så fikser vi det. Send gjerne e-post.

Desember 2021

Bibliotekutvalget

AMs Bibliotekutvalg består av fem ansatte som til sammen representerer faggruppene ved museet. Kontaktbibliotekar leder bibliotekutvalget.

Astrid Johanne Nyland

Siv Kristoffersen

Anne Kari Skår

Lisbeth Prøsch-Danielsen

Lise Chantrier Aasen

 

 

Bibliotekutvalget fungerer som et bindeledd mellom Arkeologisk museum og Universitetsbiblioteket. Utvalget bistår bibliotekpersonalet i valg av litteratur, gjennomgang av abonnement, vurdering av databaser m.m. Utvalget møtes ca to ganger pr semester. 

Savner du noe på biblioteket?

Har du forslag til innkjøp, savner du tilgang til et e-tidsskrift, har du tips til nye tjenester du mener biblioteket bør tilby, eller andre gode forslag? Kontakt oss i skranken, pr e-post, eller bruk skjemaet Innkjøpforslag.