Skip to main content


Velkommen til Universitetsbibliotekets fagside for Institutt for medier og
samfunnsfag

Ressurser innen fagene sosiologi, statsvitenskap, endringsledelse, mediefag, dokumentarproduksjon og energi, miljø og samfunn.

AVISER - ELEKTRONISK OG I PAPIR

OPPSLAGSVERK

Søk etter bøker og artikler

MÅNEDENS BØKER

KONTAKTBIBLIOTEKAR

 

Terje Blåsternes

Universitetsbibliotekar. Mag.art.

Kontaktbibliotekar for endringsledelse, 
sosiologi, statsvitenskap, journalistikk og medier

(+47) 51 83 11 16
terje.blasternes@uis.no