Skip to main content
Lokasjoner og åpningstider Registrer deg som låner Kontaktinfo bibliotekarer

Aktuelt fra biblioteket


Prøvetilgang til JoVE

SUS har prøvetilgang til JoVE Video Journal og Science Education Series ut september! Gjelder fra SUS-PC. Skynd deg å sjekke dem ut mens du har sjansen!


Ny bok om brukermedvirkning i forskning

Boken Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører, redigert av Ole Petter Askheim , Inger Marie Lid og Sigrid Østensjø «har sitt utspring i myndighetenes økende forventninger og krav til brukermedvirkning som ledd i arbeidet med å demokratisere og øke nytteverdien av helse- og velferdsforskning». Videre skriver redaktørene: «Antologien inkluderer 13 vitenskapelige kapitler... . Hensikten er å reflektere kritisk over brukermedvirkning i forskning basert på forfatternes erfaringer med involvering av ulike brukergrupper og ulike former for samarbeid».

Gratis adgang til boken som Åpen tilgang-bok


 

E-bok Secondary Qualitative Data Analysis in the Health and Social Sciences

Ny fagbok om gjenbruk og ny bruk av forskningsdata innsamlet ved kvalitative metoder. Boken tar blant annet for seg metodiske spørsmål, muligheter og farer ved gjenbruk, informasjon om arkivering og tilgang til internasjonale arkiver med kvalitative data. Forfatteren er ansatt ved University of Conneticut School of Medicine og School of Nursing.

Ikke spesifikt for kvalitative data, men for eksempel Norsk senter for forskningsdata har databaser hvor forskningsdata også fra kvalitative undersøkelser kan finnes.

E-boken blir levert av EBook Central, en av våre e-bok-leverandører hvor du, med en personlig bruker du oppretter selv direkte hos leverandøren, kan laste ned boken som pdf (fra en SUS-PC) og låne i opptil 21 dager.  Etter 21 dager lukker pdf’en og du må laste den ned på nytt igjen hvis du vil beholde den videre. Se ellers vår side om e-bøker.

 

Ny E-bok om Freud's Constructions in Analysis

Ny bok med innlegg og debatt om Freud’s Constructions in Analysis. Bokomtalen for On Freud's Constructions in Analysis beskriver: “Freud introduces the notion of constructions, different from interpretation, and considers it necessary - under certain conditions - to reconstruct a part of the infantile history of the subject ... The editors, together with the contributors to this volume, accepted the challenge to consider Freudian ideas and its implications nowadays.”

E-boken blir levert av EBook Central, en av våre e-bok-leverandører hvor du, med en personlig bruker du oppretter selv direkte hos leverandøren, kan laste ned boken som pdf (fra en SUS-PC) og låne i opptil 21 dager.  Etter 21 dager lukker pdf’en og du må laste den ned på nytt igjen hvis du vil beholde den videre. Se ellers vår side om e-bøker.

 

Har du lest vårt nyhetsbrev for sommeren? 

I nyhetsbrevet finner du informasjon om:

 

 

Ønsker du motta nyhetsbrevet per e-post? Kontakt oss, så fikser vi det!


E-bøker Ebook Central - problemer med nedlasting av e-bøker til Android 

For å kunne laste ned og ta med seg e-bøker fra e-bok leverandøren som heter Proquest Ebook Central så må man installere Bluefire Reader. Denne appen er p.t. ikke tilgjengelig i Google Play, så man får ikke lånt og lastet ned disse e-bøkene hvis du ikke har den fra før. Det er ingen problemer å lese de samme e-bøkene online. Vi oppdaterer med ny informasjon når vi vet noe mer som virker. Se også vår nettside E-bøker.


Open Access og tips for å spotte røvertidsskrifter

Her kan du finne bibliotekets presentasjon fra fredagsmøte i aulaen idag 24. mai. 


EndNote X9 - Få forfatternavnet riktig på organisasjoner!
For at sitering og referanse skal bli riktig satt opp for en referanse hvor forfatteren er en organisasjon, så sett et komma rett bak hele navnet inne i EndNote referansen. Da blir det formattert ut riktig. Tips nederst på siden her: http://libguides.uis.no/sus/endnote


Sjekk ut våre e-bøker!

Mange av bibliotekets nye bøker kommer i form av e-bøker. Disse kan søkes opp i vårt biblioteksystem oria.no som alt annet materiale, og du kan også lese mer om det på vår nettside E-bøker.


SUS kan miste tilgangen til vitenskapelige artikler

SUS miste tilgangen til tidsskrifter fra Taylor & Francis, hvis det skulle bli brudd i de pågående forhandlingene om nasjonale lisenser. Avtalen er utløpt, men inntil videre opprettholdes tilgangen mens forhandlingene pågår. 

Mer informasjon om saken finnes på UiS sine nettsider.  

Medisinsk og Psykiatrisk bibliotek vil fortsette å bestille inn artikkelkopier for våre lånere, fra titler vi ikke selv har tilgang til. Ta kontakt med oss hvis du har behov for kopier.


 

Fullteksttips når du søker i PubMed

Her kan du finne bibliotekets presentasjon fra fredagsmøte i aulaen 19. oktober, med tips for å finne flere artikler i fulltekst når du søker i PubMed. Det er også andre tips for å finne fulltekstartikler og det er litt om EndNote, litt om Browzine og husk også vår chat på siden her som du kan kontakte oss på.


Ny e-bok!

Sjekk ut  Writing High-Quality Medical Publications : A User's Manual skrevet av Stephen W. Gutkin. Boken er utgitt av CRC Press og Tayor & Francis. Forfatteren har 30 års erfaring med publisering innenfor medisin og helsefag. Den tar for seg alt fra tips til å bli publisert, å få startet på et manuskript, studiedesign og biostatistikk, forkortelser og mye mer.

E-boken blir levert av EBook Central, en av våre e-bok-leverandører hvor du, med en personlig bruker du oppretter selv direkte hos leverandøren, kan laste ned boken som pdf (fra en SUS-PC) og låne i opptil 21 dager. Det vil si at du kan for eksempel sende filen til deg selv på e-post og lese den fra hvor som helst. Det er bare nedlastingen som må skje på en SUS-PC. Etter 21 dager lukker pdf’en og du må laste den ned på nytt igjen hvis du vil beholde den videre. Se ellers vår side om e-bøker.

 

Ressurser til hjelp i å identifisere røvertidsskrifter (predatory journals)

Hos World Association of Medical Editors (WAME) har Christine Laine og Margaret A. Winker i 2017 skrevet artikkelen Identifying Predatory or Pseudo-Journals med henvisninger til gode verktøy hvor de blant annet viser til webstedet Think. Check. Submit.

Think. Check. Submit er et websted lansert av flere akademiske organisasjoner og forleggere, med eksempelvis en sjekkliste med spørsmål man bør stille seg selv om ukjente tidsskrifter.

PubMed og røvertidsskrifter?

På bloggen The Scholarly Kitchen kan man finne artikkelen A Confusion of Journals — What Is PubMed Now? fra 2017. For mer informasjon om PubMed og røvertidsskrifter kan man for eksempel gjøre et søk i PubMed med søkestrengen Pubmed AND predatory journals.

Røverkonferanser

Og endelig kan man lese om røverkonferanser i artikkelen Dr. Dreiers metode skrevet av Are Brean i Tidsskrift for Den norske legeforening i november 2017.


For tidligere nyhetssaker, vennligst se her...

Ofte brukte lenker:

Oppstartsguide BrowZine

E-post ub-sus@uis.no

Kursdatoer

Høsten 2019
Man. 16.09. ENDNOTE.
E-015, u-et. E-bygg.
Man. 30.09. LITTERATURSØK.
E-015, u-et. E-bygg.
Tir. 22.10. ENDNOTE.
EDB-kursrom. 5. et. Østbygg.
Ons. 13.11. LITTERATURSØK.
E-015, u-et. E-bygg.
Man. 25.11. ENDNOTE.
E-015, u-et. E-bygg.

Klokkeslett: 8.30-11.00

Sted: EDB-kursrommet E-015, kjelleren i E-bygget på Psykiatrisk, eller EDB-kurssenter i 5. etasje i Østbygget.

Påmelding sendes ub-sus@uis.no

Mer info om kurs i litteratursøk her, og om kurs i EndNote her.