Skip to main content


Velkommen, studenter på sosialfag!

 

Om forskning

Hvordan finne oppdatert forskning?

Ny og oppdatert forskning kan ofte publiseres som en vitenskapelig artikkel. 
Artiklene vurderes og kvalitetssikres av andre forskere (= fagfellevurdert eller peer reviewed)
Hvis artiklene holder god nok kvalitet kan de aksepteres og trykkes i vitenskapelige tidsskrift. 
Biblioteket har digital tilgang til tusenvis av vitenskapelige tidsskift.

Artiklene i tidskriftene finner du gjennom søk i ulike databaser, avhengig av fagområde.

Søk i bibliotekets samlinger

Hvordan bruker jeg biblioteket?

Er du ny student, eller ikke så godt kjent med biblioteket, anbefaler jeg Overlevelsesguide for biblioteket (PDF). 

Illustrasjoner og eksempler fra overlevelsesguiden

Kontaktbibliotekar