Skip to main content


Fagside for sosialfag

Gode kilder er alfa omega, enten du lærer deg nytt fagstoff, skal skrive en oppgave eller jobber som forsker. 

Fagsidene inneholder lenker til vitenskapelig informasjon og andre relevante kilder for studier i sosialt arbeid og barnevern.

 

Oppgi kildene du bruker. Alltid.

Om forskning

Hvordan finne oppdatert forskning?

Ny og oppdatert forskning kan ofte publiseres som en vitenskapelig artikkel. 
Artiklene vurderes og kvalitetssikres av andre forskere (= fagfellevurdert eller peer reviewed)
Hvis artiklene holder god nok kvalitet kan de aksepteres og trykkes i vitenskapelige tidsskrift. 
Biblioteket har digital tilgang til tusenvis av vitenskapelige tidsskift.

Artiklene i tidskriftene finner du gjennom søk i ulike databaser, avhengig av fagområde.

Søk etter bøker og artikler

Søk direkte i Browzine

Her kan du søke på tidsskrift direkte i Browzine. Dersom UiS ikke har elektronisk abonnement vil du bli lenket videre til bibliotekbasen vår, Oria, for å se om vi har fysisk abonnement.

Search e-journals

Hvordan bruker jeg biblioteket?

Er du ny student, eller ikke så godt kjent med biblioteket, anbefaler jeg Overlevelsesguide for biblioteket (PDF). 

Illustrasjoner og eksempler fra overlevelsesguiden

Kontaktbibliotekar sosialfag

Tone Hafnor

tone.hafnor @uis.no

Hei! Jeg hjelper studenter og ansatte med søk og referansehåndtering. Jeg holder kurs og workshops i informasjonssøk, kildebruk, EndNote med mer. Og jeg kjøper inn bøker, tidsskrift og sørger for tilgang til fagstoff på nett. Ta gjerne kontakt med meg om det er noe du lurer på!

 

Innkjøpsforslag? Send meg en epost, eller fyll ut dette skjemaet.

EndNote brukerstøtte

​Universitetsbiblioteket gir brukerstøtte i EndNote.

Kontakt oss på e-post (ub@uis.no) eller telefon 51 83 11 00.