Skip to main content

 

Velkommen til universitetsbibliotekets fagside for studenter og ansatte ved

Det helsefaglige fakultet!

     Her finner du relevante helsefaglige ressurser. Ta gjerne kontakt hvis du har  spørsmål om litteratursøking, EndNote, 

innkjøps- og abonnementsforslag, eller annet som biblioteket kan hjelpe med

     

Kontaktbibliotekar

Grete Mortensen

grete.mortensen@uis.no

(+47) 51831143

Tilgang hjemmefra

                      

 Logg på når du jobber hjemmefra   

          

Kurs som er avtalt med faglærer

Litteratursøk for VU kreftsykepleie mandag 17.februar

Søkekurs for deg som skal skrive bacheloroppgave mandag 9.mars kl 12.15-14.00

Se bibliotekets kurskalender for kurs i EndNote, Zotero mm 

 

Nyheter og tips

APA 7 er nå klar. Norsk versjon skal komme i mai.

VIKTIG: Hvis du laster ned Zotero nå, vil APA 7 være default. Skal du bruke APA 6 må du velge den.

Skal du skrive en oversiktsartikkel/metasyntese?

Det finnes flere gode nettresursser og artikler som forklarer prosessen:

Artikkel fra Sykepleien forskning:  https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2010.0121

Nettkurs fra NTNU: https://systemlit.wordpress.com/   

Se også faneblad Systematisk søking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Veiledning - bestill en bibliotekar

Ansatte og masterstudenter kan bestille veiledning med bibliotekar.

 En veiledning hos bibliotekar er en avtalt tid hvor student eller ansatt får hjelp med søk og litteraturlister etter behov.

Du kan få hjelp til å:

  • finne relevante databaser

  • sette opp søk og utnytte muligheter i basene

  • finne gode søkeord

  • lagre og dokumentere søkene

  • lage litteraturlister

Hva forventes av deg?

  • Du har forberedt deg

  • Du har gjort noen søk og arbeidet med oppgaven på forhånd

Fyll gjerne ut et søkeskjema(PICO/PEO/SPIDER el.l) før du kommer til veiledning.

Epost: grete.mortensen@uis.no