Skip to main content

 

Velkommen til universitetsbibliotekets fagside for studenter og ansatte ved

Det helsefaglige fakultet!

     Her finner du relevante helsefaglige ressurser. Ta gjerne kontakt hvis du har  spørsmål om litteratursøking, EndNote, 

innkjøps- og abonnementsforslag, eller annet som biblioteket kan hjelpe med

     

Kontaktbibliotekar

Grete Mortensen

grete.mortensen@uis.no

(+47) 51831143

Tilgang hjemmefra

                      

 Logg på når du jobber hjemmefra   

          

Nyheter og tips

Viktig! EndNote og Mac

Det er en del problemer med EndNote og Mac. Biblioteket  anbefaler derfor dere som har Mac å bruke Zotero.

 

Ny norsk APA-standard:

Unit (Direktoratet for IKT...) har utarbeidet Norsk APA-manual, som er den nye standarden for APA-stilen i Norge

                                                                                                                    

Kurs som er avtalt med faglærer

 

Master helsevitenskap 2.år ​16.september kl 13.15-15.00

Workshop. Ta med egen laptop!

Nye stipendiater i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie

24.september kl 12.15 Introduksjon til biblioteket, litteratursøk og referansehåntering

Master helsevitenskap 1.år 15.oktober kl 08.15-09.00

Litteratursøk

Se timeplanen for mer informasjon

Se bibliotekets kurskalender for kurs i EndNote, Zotero mm 

 

Veiledning - bestill en bibliotekar

Ansatte og masterstudenter kan bestille veiledning med bibliotekar.

 En veiledning hos bibliotekar er en avtalt tid hvor student eller ansatt får hjelp med søk og litteraturlister etter behov.

Du kan få hjelp til å:

  • finne relevante databaser

  • sette opp søk og utnytte muligheter i basene

  • finne gode søkeord

  • lagre og dokumentere søkene

  • lage litteraturlister

Hva forventes av deg?

  • Du har forberedt deg

  • Du har gjort noen søk og arbeidet med oppgaven på forhånd

Fyll gjerne ut et søkeskjema(PICO/PEO/SPIDER el.l) før du kommer til veiledning.

Epost: grete.mortensen@uis.no