Skip to main content

 

Velkommen til universitetsbibliotekets fagside for studenter og ansatte ved

Det helsefaglige fakultet!

     Her finner du relevante helsefaglige ressurser. Ta gjerne kontakt hvis du har  spørsmål om litteratursøking, EndNote, 

innkjøps- og abonnementsforslag, eller annet som biblioteket kan hjelpe med

     

Tilgang hjemmefra

                      

 Logg på når du jobber hjemmefra   

          

Nyheter og tips

Stipendiatlunsj 23.januar kl 11.30-12.30 for nye (eller nesten nye) stipendiater.

     Orientering om bibliotekets tilbud, og mulighet til å treffe kontaktbibliotekarer.

     Påmelding til: geir.s.larsen@uis.no

Kurs i januar:

Litteratursøk for master helsesøster 28.1 (avtalt med faglærer)

EndNote PC (norsk): 17.1. kl 09.15-11.00. Sted: KE A-253

EndNote PC (engelsk) 30.1.

Zotero 21.januar.

Lenke til hele kurskalenderen

Det er også mulig å bestille ulike kurs både for studenter og ansatte.

 

Lenke til norsk APA:

Unit har utarbeidet Norsk APA-manual, som er den nye standarden for APA-stilen i Norge

                                                                                                                              

Søk etter bøker og artikler

Kontaktbibliotekar

Grete Mortensen

grete.mortensen@uis.no

(+47) 51831143