Skip to main content

Velkommen til Universitets bibliotekets fagsider for Handelshøgskolen ved UiS.

AVISER - ELEKTRONISK OG I PAPIR

Søk etter bøker og artikler

KONTAKTBIBLIOTEKAR

 Else Sauge Torpe

Universitetsbibliotekar. Cand.philol.

(+47) 51 83 11 06
else.s.torpe@uis.no

 

Veiledning i søking i databaser.
Kildekritikk og plagieringskontroll. EndNote for mac og pc.
Brage og Open access.

OPPSLAGSVERK OG ORDBØKER