Skip to main content

 

Velkommen til Universitetsbibliotekets fagside for Arkeologisk museum

Biblioteket på Arkeologisk museum er åpent for museets ansatte, studenter, museets besøkende og alle andre interesserte. Fagområdene arkeologi, konservering, museologi, historie, botanikk og lokalhistorie for Stavanger og Rogaland er godt dekket med relevant litteratur. Biblioteket har leseplasser og tilgang til trådløst nettverk.

 

Sommertider

Sommertider i biblioteket


Åpningstider sommeren 2018:

02.07. - 20.07.* 10.00 - 14.00
23.07. - 03.08. Stengt
06.08. - 31.08. 9.00 - 15.00

*Stengt mandag 16.7.

Ansatte ved museet har vanlig tilgang til biblioteket fra 06.15 til 22 hele sommeren. Studenter og ansatte med UiS-ID har tilgang til ubemanna bibliotek lørdag og søndag, i museets åpningstider.

Kontakt:
Tlf: 51 83 26 10
ub-ark@uis.no

 

Følg Universitetsbiblioteket
på Facebook

Savner du noe på biblioteket?

Har du forslag til innkjøp, savner du tilgang til et e-tidsskrift, har du tips til nye tjenester du mener biblioteket bør tilby, eller andre gode forslag? Kontakt oss i skranken, pr e-post, eller bruk skjemaet Innkjøpsforslag.  

Søk etter bøker og artikler

Bibliometri

H-indeks. impact factor, Cristin-poeng. Hva er dette og hva kan det brukes til?

På bibliotekets nye informasjonsside om bibliometri kan du lese mer.

Bibliotekutvalget

AMs Bibliotekutvalg består av fem ansatte som til sammen representerer faggruppene ved museet.

Medlemmer i Bibliotekutvalget

Bibliotekutvalget fungerer som et bindeledd mellom Arkeologisk museum og Universitetsbiblioteket. Utvalget bistår bibliotekpersonalet i valg av litteratur, gjennomgang av abonnement, vurdering av databasar m.m. Andre saker som gjelder bibliotekets tjenester og/eller det fysiske biblioteket blir også drøftet. Utvalget har møte ca to ganger pr semester.

Ansatte oppfordres til å ta kontakt med medlemmene i bibliotekutvalget med forslag til saker, ønsker, ris eller ros.

Spør oss!

Svanlaug Takle

(+47) 51832611
(+47) 91350658
svanlaug.takle@uis.no

 

 

Marit Lillegraven

(+47) 51831131

Trenger du hjelp fra en bibliotekar?

Kontakt oss når du har problem med å finne det du leter etter i Oria, dersom du syns du får altfor få treff når du søker i databaser, når e-boka nekter å opne seg, eller hvis du trenger tips til hvordan du finner litteratur til det siste forskningsprosjektet ditt.

Vi kan også hjelpe deg med EndNote og med registrering i Cristin.

Ta kontakt i skranken, pr e-post eller via denne lenken.

Copyright: Sarah McIntyre