Skip to main content

Arkeologisk museum: Velkommen

 

Velkommen til Universitetsbibliotekets fagside for Arkeologisk museum

Biblioteket på Arkeologisk museum er åpent for museets ansatte, studenter, museets besøkende og alle andre interesserte. Fagområdene arkeologi, konservering, museologi, historie, botanikk og lokalhistorie for Stavanger og Rogaland er godt dekket med relevant litteratur. Biblioteket har leseplasser og tilgang til trådløst nettverk. Bibliotekarene er behjelpelig med å finne artikler og litteratur. I tillegg hjelper vi med EndNote, søk i databaser og publiseringsrelaterte spørsmål.

 

Biblioteket ved AM

Åpningstider: 

Mandag 09.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 18.30
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 15.00
Fredag 09.00 - 15.00
Lørdag/Søndag 11.00-16.00 for studenter med ID

For museets ansatte med kort er biblioteket åpent 06.15 - 22.00.

Besøksadresse:
Peder Klowsgate 30A
Tlf: 51 83 26 10
Epost: ub-ark@uis.no

Trenger du en stille leseplass?

 

Biblioteket på Arkeologisk museum tilbyr gode leseplasser for studenter og andre som trenger et rolig sted å arbeide. Vi har åpent alle ukedager mellom 9 og 15, og langåpent hver tirsdag til kl 18.30.

Studenter og ansatte på UiS kan også bruke biblioteket i helgene når museet er åpent. Dersom du viser student- eller ansatt-ID i resepsjonen får du utdelt adgangskort til biblioteket.

Når du behøver pause kan du ta en runde i museets spennende utstillinger, eller slappe av med en kaffe i museumskafeen.

Bibliotekutvalget

AMs Bibliotekutvalg består av fem ansatte som til sammen representerer faggruppene ved museet.

Medlemmer i Bibliotekutvalget

Bibliotekutvalget fungerer som et bindeledd mellom Arkeologisk museum og Universitetsbiblioteket. Utvalget bistår bibliotekpersonalet i valg av litteratur, gjennomgang av abonnement, vurdering av databasar m.m. Andre saker som gjelder bibliotekets tjenester og/eller det fysiske biblioteket blir også drøftet. Utvalget har møte ca to ganger pr semester.

Ansatte oppfordres til å ta kontakt med medlemmene i bibliotekutvalget med forslag til saker, ønsker, ris eller ros.

Spør oss!

Svanlaug Takle

(+47) 51832611
(+47) 91350658
svanlaug.takle@uis.no

 

 

Marit Lillegraven

(+47) 51831131

Savner du noe på biblioteket?

Har du forslag til innkjøp, savner du tilgang til et e-tidsskrift, har du tips til nye tjenester du mener biblioteket bør tilby, eller andre gode forslag? Kontakt oss i skranken, pr e-post, eller bruk skjemaet Innkjøpsforslag.