Skip to main content

Velkommen til Universitetsbibliotekets fagsider for hotell- og reiselivsfagene.

I tillegg til bøker og tidsskrifter innen dine fagområder finner du  leseplasser, arbeidsbord, pledd og vannautomat.

Biblioteket er selvbetjent og døgnåpent.

AVISER - ELEKTRONISK OG I PAPIR

Søk etter bøker og artikler

MÅNEDENS BOK

KONTAKTBIBLIOTEKAR

 Else Sauge Torpe

Universitetsbibliotekar. Cand.philol.

(+47) 51 83 11 06
else.s.torpe@uis.no

 

Veiledning i søking i databaser.
Kildekritikk og plagieringskontroll. EndNote for mac og pc.
Brage og Open access.

FAGDATABASER og STATISTIKK